ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากน้อยไปมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
26 กาแล็กซีไม่มีรูปแบบ irregular galaxy กาแล็กซีที่ไม่มีรูปแบบตามแผนภาพส้อมเสียงของฮับเบิล...
27 ขดลวดเหนี่ยวนำ induction coil อุปกรณ์ที่ใช้เพิ่มความต่างศักย์ไฟฟ้าให้สูงขึ้นโดยอาศัยการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าของขดลวดไฟฟ้า...
28 ของไหลอุดมคติ ideal fluid ของไหลสมมติที่มีการไหลอย่างสม่ำเสมอ ไม่หมุน ไม่มีแรงต้านเนื่องจากความหนืด และไม่สามารถอัดได้...
29 คลื่นตกกระทบ incident wave ดู reflection ประกอบ
30 คลื่นใต้เสียง infrasonic wave ; infrasound คลื่นที่มีความถี่ต่ำกว่าช่วงความถี่ต่ำสุดของเคลื่นเสียงที่คนได้ยิน (ต่ำกว่า 20 เฮิรตซ์)...
31 ความดันอากาศเท่า isobar เส้นที่ลากเชื่อมบริเวณที่มีความกดอากาศเท่ากัน...
32 ความต้านทานภายใน internal resistance ความต้านทานของแบตเตอรี่และเซลล์ไฟฟ้าต่าง ๆ...
33 ความสว่าง illuminance เกิดเมื่อแสงจากแหล่งกำเนิดตกกระทบบนผิววัตถุต่าง ๆ ทำให้เกิดความสว่างขึ้นบนผิววัตถุนั้น สามารถวัดได้ด...
34 ความเข้มของเสียง indensity of sound พลังงานของเสียงที่ตกลงบนพื้นที่ 1 ตารางหน่วยที่ตั้งได้ฉากกับทิศทางเคลื่อนที่ของคลื่นเสียงใน 1 หน่วยเ...
35 ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ irradiance ปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบพื้นที่ต่างๆ ต่อช่วงเวลาหนึ่ง ๆ มีหน่วยเป็นกิโลวัตต์ต่อตารางเมตร...
36 ความเข้มเสียง intensity of sound อัตราของพลังงานเสียงที่ตกกระทบพื้นที่ 1 ตารางหน่วย โดยระนาบของพื้นที่ตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของคล...
37 ความเฉื่อย, อิเนอร์เชีย inertia สมบัติของวัตถุที่ต้านการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่...
38 ความเร็วขณะหนึ่ง instantaneous velocity ความเร็วของวัตถุ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง...
39 จำนวนจินตภาพ imaginary number จำนวนเชิงซ้อน a + bi  เมื่อ b ¹ 0
40 จำนวนอตรรกยะ irrational number จำนวนจริงที่ไม่ใช่จำนวนตรรกยะ เขียนได้ในรูปทศนิยมไม่ซ้ำ เช่น ¶  = 3.1415926535...,  sin 45°  = 0.707...
41 จำนวนเต็ม integer จำนวนที่อยู่ในเซต  {...,-2,  -1,  0,  1,  2,...}
42 ฉนวน, ฉนวนไฟฟ้า insulator ; electrical insulator สารที่มีความต้านทานสูงต่อการผ่านของกระแสไฟฟ้าหรือความร้อน...
43 ช่วง(ของจำนวนจริง) interval (of real numbers) เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริง และ a < b     ช่วงเปิด (a, b) หมายถึง     {x | a ...
44 ซากดึกดำบรรพ์ดัชนี index fossil ซากดึกดำบรรพ์ที่สามารถใช้บ่งบอกอายุหินได้...
45 ดรรชนีหักเห index of refraction ดู  refractive index
46 ดอกไม่สมบูรณ์เพศ imperfect flower ดอกที่มีแต่เกสรเพศผู้หรือเกสรเพศเมียแต่เพียงอย่างเดียว  เช่น ดอกข้าวโพด ดอกตำลึง ดอกฟักทอง...
47 ดาวเคราะห์วงใน inner planet ดาวเคราะห์ที่มีวงโคจรอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าโลก...
48 ด้านเริ่มต้น initial side ส่วนประกอบของมุม (ดู terminal side ประกอบ)
49 ตัวป้อน input ความต้องการของมนุษย์หรือปัญหาที่ต้องการแก้ไข เช่น ความต้องการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต (need) ความต้อ...
50 ตัวยับยั้ง inhibitor สารเคมีที่เติมลงไปในปฏิกิริยาเคมีหนึ่งแล้วทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาลดลง  หรือหยุดนิ่ง เมื่อปฏิกิริย...
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว