ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียงจากน้อยไปมาก คำอธิบาย เพิ่มเติม
51 ชั้นหนังแท้ dermis ชั้นผิวหนังที่อยู่ด้านล่างของชั้นหนังกำพร้า โครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับความงามสำคัญที่พบ ได้แก่ โปรตีน...
52 สถิติเชิงพรรณนา descriptive statistics การวิเคราะห์ขั้นต้นที่มุ่งวิเคราะห์เพื่ออธิบายลักษณะกว้าง ๆ ของข้อมูลชุดนั้น โดยวิธีการสรุปข้อมูลแต่...
53 ทะเลทราย desert ไบโอมบนบก เป็นพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยน้อยกว่า 25 เซนติเมตรต่อปี มีอุณหภูมิเหนือผิวดินประมาณ 60...
54 การออกแบบ(ทางเทคโนโลยี) design ; technological design การลำดับความคิดหรือจินตนาการเป็นขั้นตอน นำไปสู่การวางแผนการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ...
55 การออกแบบและเทคโนโลยี design and technology การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถของมนุษย์ในการแก้ปัญหา และสนองความต้องการอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู...
56 เดสก์ท็อปเคส desktop case ลักษณะของเคสในแนวนอน
57 การกลั่นทำลาย destructive distillation การให้ความร้อนแก่สารอินทรีย์ในภาวะที่ไม่มีอากาศ จะทำให้สารบางชนิดที่อยู่ในสารอินทรีย์นั้นระเหยห...
58 การแทรกสอดแบบหักล้าง destructive interference การแทรกสอดของคลื่นจากแหล่งกำเนิดอาพันธ์ที่ทำให้แอมพลิจูดรวมมีค่าเป็นศูนย์ (ดู interference ประกอบ)...
59 สารซักฟอก detergent สารสังเคราะห์ชนิดหนึ่งใช้สำหรับการซักล้าง สามารถกำจัดสิ่งสกปรกและชำระล้างไขมันได้ดีทั้งในน้ำอ่อ...
60 ดีเทอร์มิแนนต์ determinant ให้  A  =   [aij]n×n เมื่อ  n  ≥ 2  ดีเทอร์มิแนนต์ของ A  คือ a1...
61 โซ่อาหารและสายใยอาหารดีไทรทัส detritus food chain and detritus food web การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศโดยเริ่มจากการย่อยสลายซากพืชและซากสัตว์ของผู้สลายสารอินทรีย์แล้วส่งผ่านไ...
62 ดิวเทอเรียม deuterium ; heavy hydrogen ไอโซโทปหนึ่งของธาตุไฮโดรเจน  มีเลขอะตอม 1 เลขมวล 2 มีอยู่ในธรรมชาติประมาณร้อยละ 0.02 ของธาตุไฮโ...
63 สารทำให้เกิดภาพ developer สารละลายที่ทำให้เกิดภาพบนฟิล์มถ่ายรูปที่บันทึกภาพแล้วหรือบนกระดาษอัดรูป  เช่น เมื่อนำฟิล์มขาวดำที่บั...
64 การเจริญเติบโต development การเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็นค่อยไปอย่างมีระเบียบในสิ่งมีชีวิต เป็นผลให้เนื้อเยื่อมีความซับซ้อนมากขึ้น ห...
65 โปรแกรมขับอุปกรณ์ device driver โปรแกรมที่ช่วยในการติดตั้งระบบเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถติดต่อหรือใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้...
66 ยุคดีโวเนียน Devovian Period ยุคที่สี่ของมหายุคพาลีโอโซอิก อยู่ระหว่างยุคไซลูเรียนกับยุคคาร์บอนิเฟอรัส มีช่วงอายุตั้งแต่ 408-360 ...
67 จุดน้ำค้าง dew point อุณหภูมิ ที่ไอน้ำในอากาศเริ่มอิ่มตัว ถ้าอากาศเย็นลงโดยไอน้ำและความดันไม่เปลี่ยนแปลง จะเกิดการควบแน่น...
68 เด็กซ์ตริน dextrin พอลิแซ็กคาไรด์โมเลกุลขนาดเล็ก ซึ่งเกิดจากพอลิแซ็กคาไรด์ที่ถูกไฮโดรไลซ์หรือถูกย่อยด้วยเอนไซม์...
69 โรคเบาหวาน diabetes mellitus โรคที่เกิดจากร่างกายขาดอินซูลิน อาการของโรคคือ ปัสสาวะบ่อย มีน้ำตาลในปัสสาวะ ร่างกายอ่อนแอ มีความต้า...
70 การก่อตัวใหม่ diagenesis กระบวนการที่ทำให้ตะกอนกลายเป็นหิน กระบวนการนี้รวมถึง การอัด การเชื่อมประสาน การตกผลึกใหม่...
71 แผนภาพ diagram ภาพที่มีความหมายแทนข้อมูลชุดหนึ่ง เขียนขึ้นเพื่อช่วยให้เข้าใจข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลชุดนั้นได้ดีขึ้น...
72 โมเด็มแบบหมุนโทรศัพท์ dial-up modem โมเด็มที่ใช้ต่อเข้ากับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านทางสายโทรศัพท์ การเชื่อมต่อใช้วิธีการหมุนโทรศัพท์ต...
73 เส้นผ่านศูนย์กลาง, เส้นผ่าศูนย์กลาง diameter เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม หมายถึงเส้นที่ลากผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลมและแบ่งวงกลมออกเป็นส่วนโค้ง 2 ส่ว...
74 เพชร diamond อัญรูปหนึ่งของคาร์บอน เป็นผลึกโคเวเลนต์ร่างตาข่าย มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดสูง ไม่นำไฟฟ้า มีความแข็งม...
75 ไดอะแฟรม, กะบังลม diaphragm 1. ไดอะแฟรม, กะบังลม (ชีววิทยา): กล้ามเนื้อที่มีลักษณะเป็นแผ่นยึดติดกับซี่โครงอันล่างสุดและกั้นระหว่...
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว