ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียงจากน้อยไปมาก คำอธิบาย เพิ่มเติม
51 เดสก์ท็อปเคส desktop case ลักษณะของเคสในแนวนอน
52 การกลั่นทำลาย destructive distillation การให้ความร้อนแก่สารอินทรีย์ในภาวะที่ไม่มีอากาศ จะทำให้สารบางชนิดที่อยู่ในสารอินทรีย์นั้นระเหยหรือสล...
53 การแทรกสอดแบบหักล้าง destructive interference การแทรกสอดของคลื่นจากแหล่งกำเนิดอาพันธ์ที่ทำให้แอมพลิจูดรวมมีค่าเป็นศูนย์ (ดู interference ประกอบ)...
54 สารซักฟอก detergent สารสังเคราะห์ชนิดหนึ่งใช้สำหรับการซักล้าง สามารถกำจัดสิ่งสกปรกและชำระล้างไขมันได้ดีทั้งในน้ำอ่อนและน...
55 ดีเทอร์มิแนนต์ determinant ให้  A  =   [aij]n×n เมื่อ  n  ≥ 2  ดีเทอร์มิแนนต์ของ A  คือ a11C11(A) + a12C12(A) + ... + a1nC1n(...
56 ดิวเทอเรียม deuterium; heavy hydrogen ไอโซโทปหนึ่งของธาตุไฮโดรเจน  มีเลขอะตอม 1 เลขมวล 2 มีอยู่ในธรรมชาติประมาณร้อยละ 0.02 ของธาตุไฮโดรเจน...
57 สารทำให้เกิดภาพ developer สารละลายที่ทำให้เกิดภาพบนฟิล์มถ่ายรูปที่บันทึกภาพแล้วหรือบนกระดาษอัดรูป  เช่น เมื่อนำฟิล์มขาวดำที่บั...
58 การเจริญเติบโต development การเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็นค่อยไปอย่างมีระเบียบในสิ่งมีชีวิต เป็นผลให้เนื้อเยื่อมีความซับซ้อนมากขึ้น ห...
59 โปรแกรมขับอุปกรณ์ device driver โปรแกรมที่ช่วยในการติดตั้งระบบเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถติดต่อหรือใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้...
60 อุณหภูมิจุดน้ำค้าง dew point อุณหภูมิ ที่ไอน้ำในอากาศเริ่มอิ่มตัว ถ้าอากาศเย็นลงโดยไอน้ำและความดันไม่เปลี่ยนแปลง จะเกิดการควบแน่น...
61 โรคเบาหวาน diabetes mellitus โรคที่เกิดจากร่างกายขาดอินซูลิน อาการของโรคคือ ปัสสาวะบ่อย มีน้ำตาลในปัสสาวะ ร่างกายอ่อนแอ มีความต้า...
62 แผนภาพ diagram ภาพที่มีความหมายแทนข้อมูลชุดหนึ่ง เขียนขึ้นเพื่อช่วยให้เข้าใจข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลชุดนั้นได้ดีขึ้น...
63 โมเด็มแบบหมุนโทรศัพท์ dial-up modem โมเด็มที่ใช้ต่อเข้ากับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านทางสายโทรศัพท์ การเชื่อมต่อใช้วิธีการหมุนโทรศัพท์ต...
64 เส้นผ่านศูนย์กลาง, เส้นผ่าศูนย์กลาง diameter เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม หมายถึงเส้นที่ลากผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลมและแบ่งวงกลมออกเป็นส่วนโค้ง 2 ส่ว...
65 เพชร diamond แร่ชนิดหนึ่ง เป็นผลึกของธาตุคาร์บอนรูปหนึ่ง มีความแข็งมากที่สุดคือ 10 เป็นแร่หายาก ความถ่วงจำเพาะประ...
66 ไดอะแฟรม diaphragm ส่วนประกอบของกล้องถ่ายรูป มีลักษณะเป็นช่องซึ่งสามารถปรับให้มีขนาดต่าง ๆ เพื่อให้แสงผ่านเข้ามากหรือน้...
67 ไดอะแฟรม, กะบังลม diaphragm กล้ามเนื้อที่มีลักษณะเป็นแผ่นยึดติดกับซี่โครงอันล่างสุดและกั้นระหว่างช่องอกกับช่องท้อง  มีหน้าท...
68 ความดันไดแอสโทลิก, ความดันระยะหัวใจคลายตัว diastolic pressure ความดันเลือดในขณะที่หัวใจคลายตัว หลังจากที่หัวใจบีบตัวเพื่อสูบฉีดโลหิตออกไปเลี้ยงร่างกายแล้ว  ความดั...
69 โมเลกุลอะตอมคู่ diatomic molecule โมเลกุลที่ประกอบด้วย 2 อะตอม เช่น Cl2
70 ไดคลอโรไดฟีนิลไตรคลอโรอีเทน (ดีดีที) dichloro-diphenyl-trichloroethane (DDT) สารเคมีชนิดเหนึ่ง มีจุดหลอมเหลว 108.5°C ละลายได้ดีในเอทานอล เป็นพิษต่อคนและสัตว์เลี้ยง ใช้เป็นสารฆ่า...
71 ไดโคโตมัสคีย์ dichotomous key คู่มือที่ใช้เป็นแนวทางสำหรับจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นหมวดหมู่ โดยใช้ลักษณะที่ต่างกันของสิ่งมีชีวิตมาพิ...
72 พืชใบเลี้ยงคู่ dicotyledon; dicot พืชที่มีใบเลี้ยง 2 ใบในระยะเอ็มบริโอ เป็นพืชที่มีลำต้นไม่เป็นปล้อง เส้นใบเป็นร่างแห กลุ่มท่อลำเลียงเ...
73 ดีลดริน dieldrin สารเคมีชนิดหนึ่งซึ่งมีคลอรีนเป็นตัวประกอบที่สำคัญ ใช้เป็นยาฆ่าแมลงพวกที่กัดกินใบไม้ เช่น ตั๊กแตน หนอ...
74 เครื่องยนต์ดีเซล diesel engine เครื่องยนต์สันดาปภายในชนิดหนึ่ง ซึ่งทำงานได้โดยการอัดอากาศในกระบอกสูบให้เกิดความร้อนสูง เมื่อฉีดน้ำม...
75 น้ำมันดีเซล diesel oil สารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดรวมกัน ได้จากการกลั่นลำดับส่วนปิโตรเลียม ในแต่ละโมเลกุลจะมีคาร์บอน 13 ห...
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว