ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากน้อยไปมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
51 ตัวแปรต้น independent variable ตัวแปรที่ทำให้สิ่งที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วยเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือแปรสภาพไป...
52 ผลึกไอออนิก ionic crystal รูปผลึกชนิดหนึ่งของของแข็ง ประกอบด้วยไอออนบวกกับไอออนลบ ยึดเหนี่ยวกันด้วยแรงดึงดูดระหว่างประจุไฟฟ้า ...
53 ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ไอเอสพี) Internet Service Provider (ISP) ผู้ให้บริการการเชื่อมต่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ตสำหรับผู้ใช้ โดยอาจคิดค่าบริการเป็นรายเดือน และยังให้บริก...
54 พฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิด inherited behavior พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตที่แสดงออกมาได้เองโดยไม่ต้องเรียนรู้หรือฝึกฝนมาก่อน เป็นพฤติกรรมที่ถ่ายทอดทางพ...
55 พลังงานภายใน internal energy ผลรวมของพลังงานจลน์ทั้งหมดของโมเลกุลในระบบ...
56 พลังงานไอออไนเซชัน ionization energy พลังงานปริมาณน้อยที่สุดที่ทำให้อิเล็กตรอนหลุดจากอะตอมในสถานะแก๊ส เขียนย่อเป็น IE ถ้าเป็นพลังงานปริมา...
57 พันธะไอออนิก ionic bond พันธะที่ยึดเหนี่ยวอะตอมของธาตุให้อยู่ร่วมกัน โดยที่อะตอมของธาตุหนึ่งให้อิเล็กตรอนและอะตอมของอีกธาตุห...
58 พื้นเอียง inclined plane เครื่องกลอย่างง่ายชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นระนาบ ทำมุมกับแนวระดับ...
59 ฟังก์ชันผกผัน inverse function ฟังก์ชันที่ได้จากการสลับที่สมาชิกตัวหน้าและตัวหลังในแต่ละคู่อันดับของความสัมพันธ์ที่เป็นฟังก์ชัน...
60 ฟังก์ชันเพิ่ม increasing function ฟังก์ชัน y = f(x) จะเป็นฟังก์ชันเพิ่มเมื่อค่าของ x เพิ่มขึ้น ค่าของ y จะเพิ่มขึ้น เช่น y =  3x + 1...
61 ภาพ image ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการรวมกันหรือเสมือนรวมกันของรังสีของแสงที่สะท้อนมาจากกระจกหรือหักเหผ่านเลนส์...
62 ภาพแบบไอโซเมตริก isometric figure ภาพของรูปเรขาคณิตสามมิติที่เขียนบนกระดาษจุดไอโซเมตริก...
63 ภาพไอโซเมตริก isometric drawing ภาพ 3 มิติ ที่มีแนวสันของวัตถุด้านหนึ่งตั้งฉากกับเส้นระดับ ส่วนภาพด้านหน้าและด้านข้างจะทำมุม 30 องศา...
64 ภูมิคุ้มกัน immunity ภาวะของร่างกายซึ่งมีแอนติบอดีที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดโรคบางชนิดได้ ภูมิคุ้มกันมี 2 ชนิด คือ ภูมิคุ...
65 มิราจแบบภาพอยู่ด้านล่าง inferior mirage มิราจชนิดหนึ่งที่อุณหภูมิอากาศใกล้ผิวพื้นสูงกว่าอุณหภูมิอากาศด้านบน ทำให้เกิดภาพจริงหัวกลับ ในตำแหน่...
66 มุมภายใน (ของรูปหลายเหลี่ยม) interior angles (of a polygon) มุมที่อยู่ภายในของรูปหลายเหลี่ยม มีจุดยอดมุมเป็นจุดเดียวกับจุดยอดของรูปหลายเหลี่ยมนั้น และมีแขนของมุ...
67 มุมภายใน (ของเส้นตัด) interior angle (formed by two lines and a transversal) มุมที่เกิดขึ้นจากการที่มีเส้นตรงเส้นหนึ่ง ตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง จากรูป      เป็น...
68 ม่านตา iris เยื่อบาง ๆ ที่อยู่ด้านหน้าของเลนส์ตา เป็นส่วนที่เป็นสีของนัยน์ตา เช่น สีดำ สีน้ำตาล หรือสีฟ้า  ม่านต...
69 ยาฆ่าแมลง insecticide สารเคมีที่ใช้ฆ่าหรือทำลายแมลง  เช่น ดีดีที ดีลดริน...
70 ระบบหน่วยระหว่างประเทศ International System of Units (SI) ระบบของหน่วยที่กำหนดเป็นมาตรฐานสำหรับการใช้งานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียกย่อว่า ระบบเอสไอ (...
71 ระยะภาพ image distance ระยะจากภาพถึงผิวของตัวสะท้อนแสง
72 ระยะอินเตอร์เฟส interphase ระยะหนึ่งของการแบ่งเซลล์ถัดจากระยะเทโลเฟส เป็นระยะที่เซลล์อยู่ในสภาพพร้อมที่จะแบ่งเซลล์...
73 รังสีตกกระทบ incident ray รังสีของแสงส่วนที่ตกกระทบบนผิวของวัตถุ...
74 รัศมีไอออน ion radii ค่าที่ใช้ในการบอกขนาดไอออน มีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของระยะระหว่างนิวเคลียสของไอออนคู่หนึ่ง ๆ ที่มีแรงย...
75 รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว isosceles triangle รูปสามเหลี่ยมที่มีด้าน 2 ด้านยาวเท่ากัน...
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว