ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากน้อยไปมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
126 แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล intermolecular forces แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุล เป็นแรงอย่างอ่อน จึงมีความแข็งแรงไม่มาก เช่น แรงลอนดอน แรงดึงดูดระหว่างขั้ว...
127 แรงระหว่างโมเลกุล intermolecular force แรงดึงดูดหรือแรงผลักที่กระทำระหว่างอนุภาค เช่นอะตอม โมเลกุลหรือไอออนที่อยู่ใกล้กัน มีสองชนิด ได้แก่ ...
128 แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ induced electromotive force แรงเคลื่อนไฟฟ้าในตัวนำที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของตัวนำตัดกับฟลักซ์แม่เหล็ก (ดู electromagnetic induct...
129 โรคอีไตอีไต itai itai โรคแพ้พิษของแคดเมียม มีอาการปวดอย่างรุนแรงทั่วร่างกาย และจะทำให้เสียชีวิตได้เมื่อร่างกายสะสมไว้สูงถึ...
130 ไอดีอี Integrated Drive Electronic (IDE) ขั้วต่อที่ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ ที่อยู่ภายในเคสผ่านทางสายเคเบิล เช่น ฮาร์ดดิสก์ ซีดีไดร์ฟ แต่มีข้อจำกั...
131 ไอส์เลตออฟแลงเกอร์ฮานส์ Islet of Langerhans กลุ่มเซลล์กลุ่มเล็ก ๆ จำนวนหลายแสนกลุ่ม กระจายแทรกอยู่ภายในเนื้อเยื่อของตับอ่อน ทำหน้าที่สร้างฮอร์โม...
132 ไอออน ion อะตอมหรือกลุ่มอะตอมที่มีประจุไฟฟ้าบวกหรือลบ  เช่น H+,  OH-...
133 ไออาร์ดีเอ Infrared Data Association (IrDA) โพรโทคอลใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สายระยะใกล้ และไม่มีสิ่งกีดขวาง โดยใช้แสงอินฟร...
134 ไอเอเอ IAA ดู indole acetic acid
135 ไอโซพรีน isoprene สารประกอบไฮโดรคาร์บอนจำพวกแอลคีน สูตรเคมีคือ C5H8 เป็นของเหลวไม่มีสี  จุดเดือด 34.1°C ไม่ละลายใ...
136 ไอโซออกเทน isooctane สารประกอบไฮโดรคาร์บอน สูตรเคมีคือ (CH3)3CCH2CH(CH3)2 มีจุดเดือด 99oC  เป็นเชื้อเพลิงที่เหมาะกับเครื่...
137 ไอโซเมอริซึม isomerism ปรากฎการณ์ที่สารเคมีมีสูตรโมเลกุลเหมือนกัน แต่มีโครงสร้างต่างกัน...
138 ไอโซเมอร์ isomer สารที่มีสูตรโมเลกุลเหมือนกันแต่มีโครงสร้างและสมบัติแตกต่างกัน เช่น เอทิลแอลกอฮอล์(CH3CH2H) &nbs...
139 ไอโซโทป isotope ธาตุหนึ่งในกลุ่มของธาตุเดียวกันที่มีเลขอะตอมเท่ากัน  แต่เลขมวลต่างกัน เช่น ดิวเทอเรียมเป็นไอโซโ...
140 ไอโอดีน iodine ธาตุในหมู่ VII ของตารางธาตุมีเลขอะตอม 53 สัญลักษณ์ I  เป็นของแข็งสีม่วงดำ และระเหิดได้ มีจุดหลอมเหลว...
141 ไอโอโนสเฟียร์ ionosphere ชั้นบรรยากาศถัดขึ้นไปจากมีโซสเฟียร์จนถึงระยะประมาณ 800 กิโลเมตร เป็นชั้นที่มีความสำคัญต่อการสื่อสารร...
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว