ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากน้อยไปมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
1 คนที่มีรูปร่างใหญ่มากกว่าปกติ gigantism สภาวะที่ร่างกายเติบโตสูงใหญ่กว่าปกติโดยที่อวัยวะต่าง ๆ เจริญได้สัดส่วนกัน  สภาวะดังกล่าวเกิดจากร่างก...
2 คนเตี้ยแคระ dwarfism สภาวะร่างกายที่ไม่เจริญเติบโตตามปกติ  เนื่องจากในวัยเด็กขาดฮอร์โมนโซมาโตโทรฟินจึงทำให้ร่างกายเตี้ยแค...
3 ครอสซิงโอเวอร์ crossing over การแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมจากชิ้นส่วนของโครโมโซมในระหว่างการ แบ่งเซลล์แบบไมโอซิส...
4 ครัสเตเชียน crustacean สัตว์ในคลาสครัสเตเชีย มีส่วนหัวและส่วนอกรวมกัน เช่น กุ้ง ปู...
5 ครัสโตสไลเคน crustose lichen ไลเคนที่สามารถดำรงชีวิตอยู่บนก้อนหินหรือในที่แห้งแล้งได้...
6 คริปทอน krypton ธาตุในหมู่ VIII ของตารางธาตุ ใช้สัญลักษณ์ Kr เลขอะตอม 36 เป็นแก๊สเฉื่อยไม่มีสี มีจุดหลอมเหลว  -156.7...
7 ครีบสะโพก pelvic fin รยางค์ที่อยู่ด้านท้องของปลา มี 1 คู่  ทำหน้าที่พยุงตัวปลาให้ลอยและเคลื่อนที่ไปในน้ำ...
8 ครีบอก pectoral fin รยางค์ที่อยู่ใกล้บริเวณหัวของปลา มี 1 คู่ ทำหน้าที่พยุงลำตัวปลาและช่วยในการเคลื่อนที่...
9 ครีษมายัน, อุตรายัน summer solstice จุดที่ดวงอาทิตย์ปรากฏอยู่เหนือสุด
10 ครีเอทีฟคอมมอนส์ Creative Commons (CC) องค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การใช้และเผยแพร่สื่อต่าง ๆ มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ทำให้การใช้สื่อมีอิสระโ...
11 ครึ่งชีวิต half life ช่วงเวลาที่ธาตุกัมมันตรังสีสลายตัวเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของปริมาณเดิม...
12 ครึ่งปฏิกิริยา half-reaction ส่วนหนึ่งของปฏิกิริยารีดอกซ์ ซึ่งได้แก่ปฏิกิริยาที่มีการให้หรือรับอิเล็กตรอน...
13 ครึ่งเซลล์ half cell ส่วนหนึ่งของเซลล์ไฟฟ้าเคมี ซึ่งประกอบด้วยขั้วไฟฟ้าขั้วหนึ่งจุ่มในอิเล็กโทรไลต์  ตัวอย่างเช่น โลหะทอง...
14 ครึ่งแกนรอง semi-minor axis ความยาวครึ่งแกนรองหรือแกนสั้นของวงรี แทนด้วยสัญลักษณ์ b...
15 ครึ่งแกนหลัก semi-major axis ความยาวครึ่งแกนหลักหรือแกนยาวของวงรี แทนด้วยสัญลักษณ์ a...
16 คลอโรพลาสต์ chloroplast ออร์แกเนลล์ที่มีรูปร่างเป็นเม็ดค่อนข้างกลม ภายในมีองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน  คือ สโตรมาและกรานา...
17 คลอโรฟลูออโรคาร์บอน (ซีเอฟซี) chlorofluorocabon (CFC) สารประกอบแอลเคนที่มีอะตอมของคลอรีนและฟลูออรีนแทนที่อะตอมของไฮโดรเจน ใช้ในอุตสาหกรรมทำความเย็น เป็นแก...
18 คลอโรฟิลล์ chlorophyll สารสีเขียวพบในพืชและโพรทิสต์บางชนิด มีสมบัติในการดูดพลังงานแสง ซึ่งใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงขอ...
19 คลับมอส club moss ดู  lycopodium
20 คลาส class ลำดับหนึ่งในการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต (ดู kingdom ประกอบ)...
21 คลื่น wave การรบกวนซึ่งเกิดจากการถ่ายโอนพลังงานผ่านตัวกลางหรืออวกาศ  เช่น คลื่นเสียงเกิดจาการสั่นของวัตถุใ...
22 คลื่นกระแทก shock wave คลื่นที่เกิดจากหน้าคลื่นจำนวนมากมารวมกัน ทำให้แอมพลิจูดสูงมาก เป็นผลมาจากแหล่งกำเนิดคลื่นเคลื่อนที่ด...
23 คลื่นกล mechanical wave คลื่นที่เกิดจากการถ่ายโอนพลังงานกลผ่านตัวกลาง เช่น คลื่นเสียง คลื่นในเส้นเชือก คลื่นผิวน้ำ คลื่นแผ่น...
24 คลื่นความร้อน heat wave ลักษณะอากาศที่มีความร้อนเพิ่มขึ้นสูงกว่าปกติอย่างรวดเร็วและคงอยู่เช่นนั้นไปไม่ต่ำกว่า 5 วัน เนื่องจา...
25 คลื่นดล pulse wave คลื่นที่ทำให้เกิดขึ้นในช่วงสั้น ๆ หรือคลื่นที่เกิดจากการรบกวนตัวกลางเพียงครั้งเดียว  เช่น คลื่นน้ำที...
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว