ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เรียงจากน้อยไปมาก เพิ่มเติม
1 จำนวนตรรกยะ rational number จำนวนที่เขียนได้ในรูป  a/b   โดยที่ a และ b ต่างเป็นจำนวนเต็ม และ b ¹ 0 ได้แก่1.จำนวนเต็ม 0, 1, -1, ...
2 จลนศาสตร์ kinematics กลศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ  ซึ่งได้แก่ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทาง เวลา ค...
3 เจล gel คอลลอยด์ชนิดหนึ่ง มีอนุภาคของของแข็งกระจายเป็นโครงตาข่ายอยู่ทั่ว ๆ ไปในตัวกลางที่เป็นของเหลว เช่น วุ...
4 จังหวะอัด compression stroke จังหวะที่ 2 ของการทำงานของเครื่องยนต์ที่จะให้ครบ 1 รอบ  จังหวะนี้ลูกสูบจะอัดไอน้ำมันผสมอากาศให้มีปริ...
5 จำนวนจริงบวก positive real number จำนวนจริงที่มากกว่าศูนย์
6 จำนวนจริงลบ negative real number จำนวนจริงที่มีค่าน้อยกว่าศูนย์
7 จำนวนอตรรกยะ irrational number จำนวนจริงที่ไม่ใช่จำนวนตรรกยะ เขียนได้ในรูปทศนิยมไม่ซ้ำ เช่น ¶  = 3.1415926535...,  sin 45°  = 0.707...
8 จำนวนเต็มลบ negative integer จำนวนที่อยู่ในเซต {-1,  -2,  -3,...}
9 จำนวนเต็มบวก positive integer ; natural number ; counting number จำนวนที่อยู่ในเซต {1,  2,  3,  ...}
10 จำนวนเต็ม integer จำนวนที่อยู่ในเซต  {...,-2,  -1,  0,  1,  2,...}
11 จำนวนเลขคณิต arithmetic number จำนวนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ได้แก่ จำนวนเต็มบวก เศษส่วน ทศนิยม และจำนวนจริง(ที่เป็นบวก)...
12 จำนวนจริง real number จำนวนที่เป็นสมาชิกอยู่ในเซตที่เกิดจากยูเนียนของเซตของจำนวนตรรกยะ และเซตของจำนวนอตรรกยะ...
13 จำนวนจินตภาพแท้ real imaginary number จำนวนเชิงซ้อน a + bi เมื่อ a = 0 และ b ¹ 0  (ดู complex number ประกอบ)...
14 จำนวนจินตภาพ imaginary number จำนวนเชิงซ้อน a + bi  เมื่อ b ¹ 0
15 จำนวนเฉพาะ prime number จำนวนเต็ม a ซึ่งไม่เท่ากับ 0 หรือ ±1 และต้องหารลงตัวด้วย ±1 และ ± a เท่านั้น เช่น ±3, ± 5,± 7,± 11 เ...
16 จำนวนคู่ even number จำนวนเต็มที่หารด้วย 2 แล้วได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็ม  นั่นคือ จำนวนที่อยู่ในเซต ...
17 จำนวนคี่ odd number จำนวนเต็มที่ไม่ใช่จำนวนคู่ หรือจำนวนที่อยู่ในเซต  ...
18 จำนวนเชิงซ้อน complex number จำนวนใด ๆ ที่เขียนในรูปคู่อันดับ (a, b) เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริงและมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 1. (a, b)...
19 จุดใต้บาทา nadir จุดตรงข้ามกับจุดสูงสุดของท้องฟ้า
20 จุดกำเนิด origin จุดตัดของแกน x และ แกน y ในระบบแกนมุมฉาก  หรือจุดแทนจำนวนศูนย์บนเส้นจำนวน...
21 จุดยอดประชิด adjacent จุดยอด u และ จุดยอด v ของกราฟเป็น จุดยอดประชิด  ก็ต่อเมื่อมีเส้นเชื่อมระหว่างจุดทั้งสอง...
22 จุดยอดคี่ odd vertex จุดยอดที่มีดีกรีเป็นจำนวนคี่
23 จุดยอดคู่ even vertex จุดยอดที่มีดีกรีเป็นจำนวนคู่
24 จุดศูนย์ถ่วง center of gravity จุดเสมือนที่แรงโน้มถ่วงกระทำต่อมวลทั้งหมดของวัตถุ...
25 จุดโฟกัสแบบนิวตัน Newtonian focus จุดโฟกัสของกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสงที่อยู่นอกลำกล้องในตำแหน่งที่ตั้งฉากกับลำกล้องโดยอาศัยกระจกเงาราบท...
หน้าที่ 1 2 3


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว