ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียงจากน้อยไปมาก คำอธิบาย เพิ่มเติม
1 จุดยอดประชิด adjacent จุดยอด u และ จุดยอด v ของกราฟเป็น จุดยอดประชิด  ก็ต่อเมื่อมีเส้นเชื่อมระหว่างจุดทั้งสอง...
2 จุดไกลดวงอาทิตย์ที่สุด aphelion จุดในวงโคจรของบริวารดวงอาทิตย์ที่อยู่ไกลดวงอาทิตย์ที่สุด...
3 จำนวนเลขคณิต arithmetic number จำนวนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ได้แก่ จำนวนเต็มบวก เศษส่วน ทศนิยม และจำนวนจริง(ที่เป็นบวก)...
4 จุดบอด blind spot บริเวณหนึ่งบนจอตา เป็นบริเวณที่ไม่ไวต่อแสงอยู่กึ่งกลางขั้วมัดประสาทตาซึ่งโยงไปสู่สมอง มีเส้นผ่านศูนย...
5 จุดเดือด boiling point อุณหภูมิซึ่งของเหลว มีความดันไอเท่ากับความดันของบรรยากาศรอบ ๆ และของเหลวกำลังเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอ&...
6 จุดแตกหัก breaking point ตำแหน่งที่เมื่อออกแรงดึงวัสดุ วัสดุเริ่มขาดออกจากกัน...
7 จุดโฟกัสแบบแคสสิเกรน Cassegrain focus จุดโฟกัสของกล้องโทรทรรศน์ที่อาศัยกระจกทุติยภูมิเพื่อสะท้อนแสงจากกระจกปฐมภูมิให้ทะลุผ่านรูของกระจกปฐม...
8 จุดศูนย์ถ่วง center of gravity จุดเสมือนที่แรงโน้มถ่วงกระทำต่อมวลทั้งหมดของวัตถุ...
9 จุดศูนย์กลางมวล center of mass จุดเสมือนเป็นที่รวมของมวลทั้งหมดของวัตถุ...
10 จำนวนเชิงซ้อน complex number จำนวนใด ๆ ที่เขียนในรูปคู่อันดับ (a, b) เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริงและมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 1. (a, b)...
11 จังหวะอัด compression stroke จังหวะที่ 2 ของการทำงานของเครื่องยนต์ที่จะให้ครบ 1 รอบ  จังหวะนี้ลูกสูบจะอัดไอน้ำมันผสมอากาศให้มีปริ...
12 จุดโฟกัสคูเด coude focus จุดโฟกัสของเลนส์หน้ากล้องหรือกระจกปฐมภูมิ โดยอาศัยกระจกเงาราบเป็นกระจกทุติยภูมิเพื่อสะท้อนลำแสงให้เบ...
13 จำนวนนับ counting number ดู  positive integer
14 จุดทศนิยม decimal point ดู  decimal numeral
15 จุดน้ำค้าง dew point อุณหภูมิ ที่ไอน้ำในอากาศเริ่มอิ่มตัว ถ้าอากาศเย็นลงโดยไอน้ำและความดันไม่เปลี่ยนแปลง จะเกิดการควบแน่น...
16 จันทรุปราคา eclipse of the moon ; lunar eclipse ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ โลกและดวงจันทร์ โคจรเข้ามาอยู่ในแนวเดียวกัน โดยที่โลกจะ...
17 จุดยุติ end point ภาวะที่อินดิเคเตอร์เริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจนสังเกตเห็นได้ในกระบวนการไทเทรต...
18 จุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว epicenter ตำแหน่งสมมติที่กำหนดด้วยจุดตัดของเส้นดิ่งที่ลากจากศูนย์เกิดแผ่นดินไหวตัดกับผิวโลก...
19 จุดสมมูล equivalence point ภาวะที่ขณะทำการไทเทรตแล้วกรดกับเบสทำปฏิกิริยากันพอดี...
20 จำนวนคู่ even number จำนวนเต็มที่หารด้วย 2 แล้วได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็ม  นั่นคือ จำนวนที่อยู่ในเซต ...
21 จุดยอดคู่ even vertex จุดยอดที่มีดีกรีเป็นจำนวนคู่
22 จุดไกล far point ตำแหน่งวัตถุไกลที่สุดที่ตาจะมองเห็นได้ชัด  สำหรับตาคนปกติจะมองเห็นวัตถุไกลที่สุดได้ชัดในระยะอนันต์...
23 จุดเยือกแข็ง freezing point อุณหภูมิที่ของเหลวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง เช่น ที่ความดันปกติ น้ำบริสุทธิ์มีจุดเยือกแข็ง 0 ํC เ...
24 จีเอม G.M. ดู geometric mean
25 จานกาแล็กซี galactic disc บริเวณที่แผ่กว้างเป็นแผ่นออกจากนิวเคลียสของกาแล็กซี...
หน้าที่ 1 2 3


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว