ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากน้อยไปมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
1 ชอล์ก chalk แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) รูปหนึ่งในธรรมชาติ มีลักษณะร่วน  เป็นเม็ดละเอียดสีขาวหรือสีเทาอ่อน ใช้ทำซี...
2 ชัตเตอร์ shutter ส่วนประกอบของกล้องถ่ายรูป  เป็นกลไกสำหรับเปิดปิดหน้ากล้อง...
3 ชันต์ shunt ตัวต้านทานที่มีความต้านทานต่ำ ใช้ต่อขนานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือวงจรไฟฟ้าเพื่อให้กระแสไฟฟ้าส่วนหนึ่งผ่าน ...
4 ชั้นหนังแท้ dermis ชั้นผิวหนังที่อยู่ด้านล่างของชั้นหนังกำพร้า โครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับความงามสำคัญที่พบ ได้แก่ โปรตีน...
5 ชั้นหิน bed ; strata ; stratum หน่วยเล็กที่สุดในการจัดลำดับชั้นหินตามลักษณะหิน มีความหนาตั้งแต่ 1 เซนติเมตรถึงประมาณ 3 เมตร...
6 ชั้นหินคดโค้ง fold รอยคดโค้งที่ปรากฏบนหินในเปลือกโลก เกิดจากความเค้นและความเครียดของเปลือกโลก...
7 ชิปประมวลผลกราฟิก graphic processing unit (GPU) อุปกรณ์พิเศษที่สามารถเพิ่มความเร็วในการแสดงผลโดยลดภาระซีพียูในการคำนวณข้อมูลที่จะส่งไปที่จอภาพ...
8 ชิ้นงาน work piece ผลงาน ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มเข้าสู่กระบวนการเทคโนโลยีจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการ โดยถ่ายทอดความคิดได...
9 ชีพจร pulse การบีบตัวและคลายตัวของหัวใจ  ซึ่งปรากฏในหลอดเลือดเป็นจังหวะ...
10 ชีวมวล biomass สารอินทรีย์ที่ได้จากสิ่งมีชีวิต ที่ผ่านการย่อยสลายตามธรรมชาติ ซึ่งมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นธาตุคาร์บอน...
11 ชีววิทยา biology ดู  biological science
12 ชีวโมเลกุล biomolecules สารอินทรีย์ที่พบในสิ่งมีชีวิต เช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด กรดนิวคลีอิก และวิตามิน...
13 ชื่อสกุล generic name ชื่อสิ่งมีชีวิตที่เรียกตามชื่อของจีนัส  เช่น Plasmodium  sp., Lycopodium  sp....
14 ชื่อสามัญ common name ชื่อของสิ่งมีชีวิตหรือสารเคมีเรียกตามภาษาท้องถิ่น...
15 ชื่อเรื่อง title ข้อความที่บอกให้ทราบว่าตารางสถิตินั้นเกี่ยวกับเรื่องอะไร  (ดู statistical table ประกอบ)...
16 ช่วง(ของจำนวนจริง) interval (of real numbers) เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริง และ a < b     ช่วงเปิด (a, b) หมายถึง     {x | a ...
17 ช่วงครึ่งเปิด half-open interval  ช่วงครึ่งเปิดของจำนวนจริง a, b เมื่อ a < b ใช้สัญลักษณ์ [ a, b) หรือ (a, b] โดยที่             ...
18 ช่วงปิด closed interval ดู interval  ประกอบ
19 ช่วงอายุ age ช่วงเวลาทางธรณีกาล เป็นหน่วยย่อยของสมัย...
20 ช่วงอายุขัย, อายุขัย life span ช่วงของชีวิตตั้งแต่เกิดจนถึงตาย เช่น สุนัขมีอายุขัยประมาณ 10 ปี...
21 ช่วงเปิด open interval ดูในเรื่อง  interval (of real numbers)
22 ช่องคลอด vagina อวัยวะสืบพันธุ์เพศเมียบริเวณที่เป็นช่องต่อจากมดลูกออกมาสู่ภายนอกร่างกาย  มีผนังยืดหยุ่นได้ ภายใ...
23 ช่องท้อง abdominal cavity ส่วนหนึ่งภายในร่างกาย มีอวัยวะหลายอย่าง เช่น กระเพาะอาหาร ลำไส้ ตับ ไต ...
24 ช่องรับแสง aperture ช่องให้แสงผ่านในทัศนูปกรณ์  เช่น กล้องถ่ายรูป เป็นต้น ช่องนี้อาจปรับขนาดให้แสงผ่านเข้ามากน้อยได...
25 ช่องหายใจ spiracle ช่องเปิดออกสู่ภายนอกของระบบท่อลมของแมลงและอาร์โทรพอดบางชนิดเพื่อใช้หายใจ...
หน้าที่ 1 2


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว