ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากน้อยไปมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
1 ซอนิกบูม sonic boom เสียงดังมากเกิดในบริเวณที่คลื่นกระแทกเคลื่อนที่ผ่าน อาจทำให้กระจกหน้าต่างแตกได้ (ดู shock wave ประกอ...
2 ซอฟต์แวร์ software โปรแกรมหรือชุดคำสั่ง ที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เพื่อให้ทำงานตา...
3 ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน spreadsheet โปรแกรมที่จัดตัวเลข และสูตรไว้ในแถวและคอลัมน์เพื่อคำนวณผลลัพธ์ โดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ สถิติหรือการเ...
4 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ application software ชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานตามวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง ซอฟต์แวร์ประยุกต์อาจเข...
5 ซอฟต์แวร์ระบบงานบัญชี accounting ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะทาง ที่บริษัทผู้ผลิตได้ออกแบบมาเพื่อรองรับงานด้านธุรกิจ เช่นระบบงานบัญชีเจ้าหนี้...
6 ซอฟแวร์ระบบ system software ชุดคำสั่งที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ และยังทำหน้าที่เป็นตั...
7 ซอลส์ sols คอลลอยด์ชนิดหนึ่ง ซึ่งมีอนุภาคของของแข็งกระจายอยู่ในตัวกลางที่เป็นของเหลว  เช่น แป้งเปียก เป็นต...
8 ซับบิทูมินัส subbituminous ถ่านหินที่ใช้เวลาทับถมนานกว่าลิกไนต์ มีสีน้ำตาลจนถึงสีดำ ลักษณะผิวมีทั้งผิวด้านและเป็นมัน มีทั้งลักษ...
9 ซับสปีชีส์ sub species กลุ่มย่อยของสปีชีส์สมาชิกของกลุ่มย่อยนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันบางประการ  แต่ความแตกต่างนั...
10 ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ sulphur hexafluoride แก๊สที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรม เป็นแก๊สเรือนกระจกชนิดหนึ่ง...
11 ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ sulphur dioxide แก๊สชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นแก๊สมลพิษ และเป็นสาเหตุให้เกิดฝนกรดได้...
12 ซากดึกดำบรรพ์ fossil ซากและร่องรอยของบรรพชีวินที่ประทับอยู่ในหิน บางแห่งเป็นรอยพิมพ์ บางแห่งก็มีซากเดิมปรากฏอยู่ รอยตีนสั...
13 ซากดึกดำบรรพ์ดัชนี index fossil ซากดึกดำบรรพ์ที่สามารถใช้บ่งบอกอายุหินได้...
14 ซิงค์เบลนด์ zinc blende แร่ชนิดหนึ่ง เป็นผลึกของสารประกอบสังกะสีซัลไฟด์  สูตรเคมีคือ ZnS แร่ชนิดนี้มักมีแร่เหล็กปนอยู่ด้วยปร...
15 ซิตรัลลีน citrulline กรดอะมิโนชนิดหนึ่ง  สูตรเคมีคือ C6H13O3N3 เกิดขึ้นระหว่างการสังเคราะห์อาร์จินีน และการเกิดยูเรี...
16 ซิลิกา silica สารประกอบชนิดหนึ่ง  สูตรเคมีคือ SiO2  จุดหลอมเหลว 1,700°C  จุดเดือด 2,230°C เป็นของแข...
17 ซิลิเอต ciliate โพรโทซัวพวกหนึ่งที่มีซิเลียใช้ในการเคลื่อนที่  เช่น พารามีเซียม...
18 ซิส cis การระบุไอโซเมอร์เรขาคณิตที่อะตอมหรือกลุ่มอะตอมที่เหมือนกันจัดเรียงตัวอยู่ด้านเดียวกันของพันธะคู่...
19 ซิเลีย cilia โครงสร้างที่มีลักษณะคล้ายขนสั้น ๆ มีขนาดเล็กมาก ยื่นออกมาจากไซโทพลาซึมของเซลล์  ใช้สำหรับโบกพัด...
20 ซีดีอาร์ดับบลิวไดร์ฟ Compact Disc ReWritable Drive (CD-RW Drive) ออปติคัลดิสก์ไดร์ฟ ที่สามารถอ่านและเขียนข้อมูลลงบนแผ่นซีดีได้...
21 ซีดีไดร์ฟ Compact Disc Drive (CD Drive) ออปติคัลดิสก์ไดร์ฟ ที่ใช้อ่านข้อมูลจากแผ่นซีดีได้อย่างเดียว...
22 ซีนอน xenon ธาตุในหมู่ VIII ของตารางธาตุ
23 ซีบัม sebum สารประกอบประเภทไขมัน สร้างจากต่อมไขมัน เคลือบชั้นนอกสุดของผิวหนัง ป้องกันการสูญเสียความชื้น เมื่อผสม...
24 ซีพียู Central Processing Unit (CPU) ชิปที่ติดตั้งอยู่บนเมนบอร์ด ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นสารกึ่งตัวนำขนาดเล็ก ภายในบรรจุวงจรอิเล็กทรอ...
25 ซีพียูแบบแกนคู่ dual core ซีพียูที่มีแกนประมวลผล 2 แกนอยู่ในชิปตัวเดียวกัน...
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว