ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากน้อยไปมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
1 ดรรชนีความผันแปรของระบบอากาศในซีกโลกใต้ southern oscillation index (SOI) ดรรชนีมาตรฐานที่ได้จากการคำนวณความแตกต่างของความกดอากาศในระดับน้ำทะเลระหว่างฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันอ...
2 ดรรชนีค่าความร้อน heat index หน่วยวัดระดับความรู้สึกจริงที่ร่างกายได้รับความร้อน ซึ่งจะรู้สึกร้อนมากกว่าอุณหภูมิจริงของอากาศเนื่อ...
3 ดรรชนีหักเห refractive index ; index of refraction อัตราส่วนของ sine มุมตกกระทบกับ sine ของมุมหักเห หรืออัตราส่วนระหว่างอัตราเร็วของคลื่นในตัวกลางที่คล...
4 ดรรชนีหักเห index of refraction ดู  refractive index
5 ดอกสมบูรณ์เพศ perfect flower ดอกไม้ที่มีทั้งเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียอยู่ในดอกเดียวกัน...
6 ดอกไม่สมบูรณ์เพศ imperfect flower ดอกที่มีแต่เกสรเพศผู้หรือเกสรเพศเมียแต่เพียงอย่างเดียว  เช่น ดอกข้าวโพด ดอกตำลึง ดอกฟักทอง...
7 ดอร์ซัลฮอร์น (ของไขสันหลัง) dorsal horn (of spinal cord) ส่วนของไขสันหลังที่ต่อกับรากบนของเส้นประสาทไขสันหลัง...
8 ดัชนีมวลกาย body mass index ค่าดัชนีที่ใช้เปรียบเทียบความสมดุลระหว่างน้ำหนักตัวต่อความสูงของมนุษย์ คำนวณโดยนำน้ำหนักตัวหน่วยเป็น...
9 ดัชนีสี colour index ค่าที่ใช้แสดงสีของดาวฤกษ์
10 ดาวคู่ binary star ดาวฤกษ์ 2 ดวงที่เคลื่อนรอบซึ่งกันและกัน...
11 ดาวคู่ประจักษ์ visual binary ดาวฤกษ์ 2 ดวงที่เคลื่อนรอบกันและกัน แยกเป็น 2 ดวงได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์...
12 ดาวคู่สเปกตรัม spectroscopic binary ดาวคู่ที่อยู่ใกล้กันมาก มองไม่ออกว่าเป็นดาวคู่แม้ใช้กล้องโทรทรรศน์ ต้องวิเคราะห์สเปกตรัมจึงบอกได้ว่า...
13 ดาวคู่อุปราคา eclipsing binary ดาวคู่ที่มีระนาบวงโคจรทับกับระนาบวงโคจรของโลก ทำให้สามารถสังเกตการบังกันของดาวคู่ได้...
14 ดาวคู่ไม่จริง optical double ดาวฤกษ์ 2 ดวงที่ปรากฏอยู่ใกล้กัน แต่ไม่สัมพันธ์กัน...
15 ดาวนิวตรอน neutron star ดาวฤกษ์ที่ยุบตัวลงเนื่องจากแรงโน้มถ่วงที่มากกว่าแรงดัน เนื้อดาวทั้งหมดเป็นนิวตรอนจึงเป็นดาวขนาดเล็กท...
16 ดาวพฤหัส Jupiter ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะ อยู่ถัดจากดาวอังคารออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 778 ล้านกิโลเมตร มีข...
17 ดาวพลูโต Pluto ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะ อยู่ถัดจากดาวเนปจูนออกไปและอยู่ไกลดวงอาทิตย์ที่สุด ห่างจากดวงอาทิตย์ป...
18 ดาวพุธ Mercury ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะ อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 58 ล้านกิโลเมตร มีขน...
19 ดาวยักษ์ giant ดาวฤกษ์ที่อยู่เหนือดาวแถบลำดับหลักในแผนภูมิเอช-อาร์ เป็นดาวฤกษ์ที่มีกำลังส่องสว่างมากกว่าดวงอาทิตย์ ...
20 ดาวยักษ์เล็ก subgiant ดาวฤกษ์ที่อยู่ระหว่างดาวแถบลำดับหลักและดาวยักษ์ในแผนภูมิเอช-อาร์...
21 ดาวยักษ์ใหญ่ super giant ดาวฤกษ์ที่อยู่เหนือสุดของดาวแถบลำดับหลักในแผนภูมิเอช-อาร์ เป็นดาวฤกษ์ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากถึ...
22 ดาวยูเรนัส Uranus ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะ อยู่ถัดจากดาวเสาร์ออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 2,869 ล้านกิโลเมตร มี...
23 ดาวฤกษ์ star ดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองเป็นกลุ่มแก๊สขนาดใหญ่และร้อนจัด เช่น ดวงอาทิตย์ ดาวเหนือ...
24 ดาวศุกร์ Venus ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะอยู่ถัดจากดาวพุธออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 108 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเ...
25 ดาวอังคาร Mars ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะ อยู่ถัดจากโลกออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 228 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้...
หน้าที่ 1 2 3 4


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว