ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากน้อยไปมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
1 ถาดคลื่น ripple tank อุปกรณ์สำหรับศึกษาคลื่นผิวน้ำ
2 ถุงน้ำคร่ำ amnion ถุงหุ้มเอ็มบริโอของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังชั้นสูง  มีลักษณะเป็นเยื่อบาง ๆ ภายในถุงมีของเหลวบรรจ...
3 ถุงน้ำดี gall bladder อวัยวะที่มีลักษณะเป็นถุงอยู่ในตับ  ทำหน้าที่เก็บน้ำดี มีท่อลำเลียงน้ำดีไปยังลำไส้เล็ก...
4 ถุงลม (ของนก) air sac ถุงที่แยกออกไปจากปอดและขั้วปอดหลายถุง  มีแขนงติดต่อไปถึงช่องกลวงของกระดูก ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยป...
5 ถุงอัณฑะ scrotum ผิวหนังที่มีลักษณะเป็นถุงห่อหุ้มอัณฑะเอาไว้ พบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหลายชนิด  ทำหน้าที่ช่วยพ...
6 ถุงเอ็มบริโอ embryo sac ส่วนที่มีลักษณะคล้ายถุงอยู่ภายในออวุลของพืช เปลี่ยนแปลงมาจากเมกะสปอร์  ภายในถุงเอ็มบริโอมีเซลล์ไข่แล...
7 ถุงไข่แดง yolk sac ถุงเก็บอาหารสะสมในเอ็มบริโอของสัตว์มีกระดูกสันหลัง  สำหรับในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ถุงไข่แดงจะไม่เจ...
8 ถ่านกระดูก bone black ถ่านที่ได้จากการกลั่นสลายกระดูกสัตว์ ใช้ในการกรองและฟอกจางสี  เช่น ใช้ฟอกสีของน้ำตาลให้ขาวบริสุ...
9 ถ่านหิน coal เชื้อเพลิงชนิดหนึ่ง เกิดจากการผุพังและแปรสภาพไปตามธรรมชาติของพืชที่ทับถมกันอยู่เป็นเวลานานนับล้านปี ...
10 ถ่านหินบิทูมินัส bituminous coal ถ่านหินชนิดหนึ่งมีสีน้ำตาลเข้มหรือดำ ประกอบด้วยคาร์บอนประมาณ 80-90% ใช้เป็นเชื้อเพลิงมีคุณภาพดีกว่าล...
11 ถ่านโค้ก coke ของแข็ง สีเทา เปราะและมีรูพรุน องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นธาตุคาร์บอนประมาณ 80% และมีธาตุอื่น ๆ ปนอยู่ เช...
12 ถ้วยยูรีกา eureka cup ภาชนะที่ใช้สำหรับหาปริมาตรของวัตถุ โดยวัดจากปริมาตรของของเหลวที่ล้นออกมา  จากนั้นจึงนำไปคำนวณหาความห...
13 ถ้ำลอด grotto ถ้ำหรือโพรงบริเวณชายฝั่งทะเลซึ่งเกิดจากแรงน้ำเซาะ  ภายในถ้ำดูสวยงามเนื่องจากมีแสงสะท้อนจากผิวน้ำ...
14 แถบลมสงบบริเวณศูนย์สูตร (ดอลดรัมส์) doldrums ปรากฏการณ์ที่ล้มค้าจากซีกโลกเหนือ และซีกโลกใต้มาปะทะกัน เกิดลมพัดสอบและมีการยกตัวของอากาศ ซึ่งเกิดขึ...
15 แถบสเปกตรัม spectrum band สเปกตรัมที่มีลักษณะเป็นแถบต่อเนื่อง ครอบคลุมความยาวคลื่นหรือความถี่เป็นช่วงกว้าง...
16 แถบแวนอัลเลน Van Allen belts บริเวณที่มีอนุภาคไฟฟ้าไหลวนล้อมรอบโลกเป็นแถบรูปวงแหวนขนาดใหญ่ อยู่ในบรรยากาศตั้งแต่ชั้นไอโอโนสเฟียร์...
หน้าที่ 1


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว