ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากน้อยไปมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
1 ทรงกลม sphere เซตของจุดในระบบ 3 มิติ  อยู่ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งเป็นระยะเท่ากัน...
2 ทรงกลมฟ้า celestial sphere ทรงกลมใหญ่ที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดศูนย์กลางโลกและมีรัศมีอนันต์...
3 ทรงสี่หน้า tetrahedral 1. (คณิตศาสตร์) : รูปทรงเรขาคณิตชนิดหนึ่ง ซึ่งมีรูปสามเหลี่ยมประกอบกันสี่ด้าน  ดังรูป 2. (เค...
4 ทรงสี่หน้าบิดเบี้ยว distorted tetrahedral ; seesaw รูปร่างโมเลกุลของโมเลกุลที่อะตอมกลางมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว 1 คู่ มีสูตรทั่วไปเป็น AB4E...
5 ทรงแปดหน้า octahedral รูปร่างโมเลกุลของโมเลกุลที่อะตอมกลางไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว ซึ่งมีสูตรทั่วไปเป็น AB8 มีมุมระหว่า...
6 ทรอปิกมูฟเมนต์ tropic movement การเคลื่อนไหวของพืชทีเกิดจากการเจริญเติบโตอย่างมีทิศทางโดยทิศทางของการเคลื่อนไหวถูกกำหนดโดยทิศทางของ...
7 ทรอมบิน thrombin เอนไซม์ชนิดหนึ่งในน้ำเลือด  ซึ่งช่วยเปลี่ยนไฟบริโนเจนให้เป็นไฟบรินเพื่อทำให้เลือดแข็งตัว...
8 ทรอมโบพลาสติน thromboplastin เอนไซม์ที่สร้างโดยเกล็ดเลือด  ทำหน้าที่เปลี่ยนโปรทรอมบินให้เป็นทรอมบิน เพื่อข่วยเร่งการแข็งตัวข...
9 ทรัพยากรทางเทคโนโลยี resource ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงในการดำเนินการงานของระบบเทคโนโลยี ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่ส่งเสริมหรือขัดขวางการดำเนิ...
10 ทรัพยากรธรรมชาติ natural resources สิ่งที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในธรรมชาติ ซึ่งอำนวยประโยชน์ในการดำรงชีพของมนุษย์ ได้แก่ อากาศ น้ำ พืช สัตว...
11 ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป exhausting natural resources ทรัพยากรธรรมชาติที่เมื่อนำมาใช้แล้วก็จะหมดไป เช่น น้ำมันปิโตรเลียม แก๊สธรรมชาติ ถ่านหิน แร่...
12 ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วเกิดทดแทนได้ renewable natural resources ทรัพยากรธรรมชาติที่เมื่อนำมาใช้ประโยชน์แล้วยังสามารถเกิดขึ้นทดแทนในธรรมชาติได้ เช่น พืช สัตว์ ป่าไม้...
13 ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ไม่หมดสิ้น non-exhausting natural resources ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในปริมาณมากและมีอยู่ทุกหนทุกแห่งในโลก และมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสิ่ง...
14 ทรานซิสเตอร์ transistor อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสารกึ่งตัวนำ  ใช้แทนหลอดวิทยุ...
15 ทรานส์ trans การระบุไอโซเมอร์เรขาคณิตที่อะตอมหรือกลุ่มอะตอมที่เหมือนกันจัดเรียงตัวอยู่ด้านตรงข้ามกันของพันธะคู่...
16 ทราย sand เศษหินเศษแร่ขนาดเล็ก ไม่เกาะติดกัน  ส่วนใหญ่ประกอบด้วยแร่เขี้ยวหนุมาน...
17 ทริปซิน trypsin เอนไซม์ที่ตับอ่อนสร้างขึ้น  สำหรับย่อยอาหารพวกโปรตีนให้มีโมเลกุลเล็กลง...
18 ทริปโตเฟน tryptophan กรดอะมิโนที่จำเป็นชนิดหนึ่งของร่างกาย  สูตรเคมีคือ C11H12N2O2 มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย...
19 ทริเทียม tritium ไอโซโทปหนึ่งของธาตุไฮโดรเจน เป็นไอโซโทปกัมมันตรังสีที่ไม่มีในธรรมชาติแต่สร้างขึ้นได้ในห้องทดลอง  มีเ...
20 ทฤษฎี theory ข้อความที่ยอมรับโดยทั่วไปเพื่อใช้อธิบายปรากฏการณ์หนึ่ง ๆ...
21 ทฤษฎีกรด-เบสลิวอิส Lewis theory ทฤษฎีเกี่ยวกับสมบัติของกรดและเบส ซึ่งมีนิยามว่ากรดคือสารที่สามารถรับคู่อิเล็กตรอน และเบสคือสารที่สาม...
22 ทฤษฎีกรด-เบสอาร์เรเนียส Arrhenius theory ทฤษฎีเกี่ยวกับสมบัติของกรดและเบส ซึ่งมีนิยามว่า กรดคือสารที่ละลายน้ำแล้วแตกตัวให้ไฮโดรเจนไอออน ส่วนเ...
23 ทฤษฎีกรด-เบสเบรินสเตด- ลาวรี Bronsted-Lowry theory ทฤษฎีกรด-เบสที่นักวิทยาศาสตร์  ชาวอังกฤษชื่อ T.M. Lowry (1874 - 1936) และนักวิทยาศาสตร์ชาวเดนมาร์ก ช...
24 ทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติ Theory of Natural Selection การที่สิ่งมีชีวิตมีความสามารถในการดำรงชีวิตและอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป...
25 ทฤษฎีควอนตัม quantum theory ทฤษฎีของพลังค์ที่อธิบายการแผ่รังสีของวัตถุร้อนในลักษณะเดียวกับการแผ่รังสีของวัตถุดำ  ตามทฤษฎีนี...
หน้าที่ 1 2 3 4 5


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว