ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากน้อยไปมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
1 ฝน rain หยาดน้ำฟ้าที่ประกอบด้วยหยดน้ำในสภาวะของเหลวโดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางโดยประมาณระหว่าง 0.5-5 มิลลิเมตร...
2 ฝนกรด acid rain ฝนที่ได้ละลายแก๊สที่อยู่ในอากาศ เช่น แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ลงมาด้วย ทำให้ฝนที่ตก...
3 ฝาปิดกล่องเสียง epiglottis อวัยวะที่มีลักษณะเป็นฝาทำหน้าที่ปิดกั้นไม่ให้อาหารตกลงไปในหลอดลมในขณะกลืนอาหาร...
4 ฝาย weir ทำนบสำหรับทดน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร ไม่มีช่องปิดเปิด แต่ให้น้ำที่เหลือจากความต้องการล้นขึ้น แล้วไหลข้...
5 ฝุ่นภูเขาไฟ volcanic dust ชิ้นส่วนของวัตถุที่พ่นออกจากช่องปะทุภูเขาไฟ มีขนาดเล็กกว่า 0.25 มิลลิเมตร...
6 แฝดต่างไข่ dizygotic twin ; fraternal twin แฝดที่เกิดจากเซลล์ไข่สองเซลล์หรือมากกว่าปฏิสนธิกับเซลล์อสุจิคนละตัว ได้แฝดที่มีลักษณะคล้ายกัน ซึ่งอา...
7 แฝดร่วมไข่ monozygotic twin ; identical twin แฝดที่เกิดจากเซลล์ไข่ 1 เซลล์ ปฏิสนธิกับเซลล์อสุจิ 1 เซลล์ เกิดเป็นไซโกต และขณะที่ไซโกตกำลังแบ่งจาก ...
หน้าที่ 1


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว