ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากน้อยไปมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
1 ฟรักโทส fructose น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวชนิดหนึ่ง สูตรเคมีเหมือนน้ำตาลกลูโคสคือ C6H12O6 แต่สูตรโครงสร้างแตกต่างกัน น้ำตาล...
2 ฟรีออน freon สารประกอบอินทรีย์พวกคลอโรฟลูออโรคาร์บอนสลายตัวยาก ไม่มีสี และไม่ติดไฟ ทำให้เป็นของเหลวหรือเป็นไอได้ง...
3 ฟร้อนท์ไซด์บัส Front Side Bus ( FSB ) บัสที่เชื่อมต่อระหว่างซีพียู กับหน่วยความจำ บัสนี้เป็นบัสที่มีความเร็วสูงที่สุดบนเมนบอร์ด ความถี่ของ...
4 ฟลักซ์ส่องสว่าง luminous flux ปริมาณพลังงานแสงที่เปล่งออกจากแหล่งกำเนิดแสงใด ๆ ต่อหนึ่งหน่วยเวลา ฟลักซ์ส่องสว่างมีหน่วย ลูเมน...
5 ฟลักซ์แม่เหล็ก magnetic flux เส้นแรงแม่เหล็กทั้งหมดที่ผ่านตั้งฉากไปบนพื้นที่หนึ่งในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก มีหน่วยเป็นเวเบอร์...
6 ฟลิปเปอร์ flipper รยางค์ชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายใบพาย ใช้สำหรับว่ายน้ำของสัตว์น้ำบางชนิด เช่น แมวน้ำ สิงโตทะเล...
7 ฟลูออไรต์ fluorite แร่ชนิดหนึ่งเป็นผลึกของสารประกอบแคลเซียมฟลูออไรต์ (CaF2) ที่พบในธรรมชาติมักมีสีต่าง ๆ เนื่องจากมีสิ่...
8 ฟอรามินิเฟอรัน foraminiferan โพรโทซัวพวกหนึ่ง อาศัยอยู่ในน้ำทะเล โครงร่างเป็นสารประกอบพวกแคลเซียมเป็นส่วนใหญ่ เมื่อตายจะทับถมอยู่...
9 ฟอร์มแฟกเตอร์ form factor แสดงถึงขนาดของเมนบอร์ด ตำแหน่งของขั้วต่ออุปกรณ์ภายนอกต่างๆ ขนาดของเมนบอร์ดจะต้องเข้ากันได้กับชนิดของ...
10 ฟอร์ไมกา formica พลาสติกเทอร์โมเซตชนิดแผ่นที่เสริมด้วยวัสดุเสริมกำลัง เช่น ใยหิน เส้นใยแก้ว เส้นลวด เพื่อให้แข็งแรงแล...
11 ฟอลลิเคิล follicle 1. กลุ่มเซลล์ที่เรียงตัวกันมีลักษณะคล้ายถุง (ดู graafian follicle ประกอบ) 2. ผลแห้งชนิดหนึ่งมีลักษณ...
12 ฟอลลิเคิลสติมิวเลติงฮอร์โมน follicle stimulating hormone (FSH) ฮอร์โมนโกนาโดโทรฟินชนิดหนึ่ง สร้างจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าในเพศหญิง ทำหน้าที่กระตุ้นไข่ในรังไข่ให้เติบ...
13 ฟอสโฟลิพิด phospholipid ลิพิดที่เกิดจากการรวมตัวของกลีเซอรอล 1 โมเลกุลกับกรดไขมัน 2 โมเลกุล และหมู่ฟอสเฟต 1 หมู่ พบมากทั้งใน...
14 ฟังก์ชัน function ความสัมพันธ์หรือเซตของคู่อันดับซึ่งในสองคู่อันดับใด ๆ ถ้ามีสมาชิกตัวหน้าเหมือนกันแล้วสมาชิกตัวหลังต้...
15 ฟังก์ชันกำลังสอง quadratic function ฟังก์ชันที่อยู่ในรูป f(x) = ax2 + bx + c เมื่อ a, b, c เป็นจำนวนจริงใด ๆ และ a ¹ 0...
16 ฟังก์ชันขั้นบันได step function ฟังก์ชันที่มีค่าคงตัวเป็นช่วง ๆ และกราฟของฟังก์ชันมีลักษณะคล้ายขั้นบันได...
17 ฟังก์ชันคงตัว constant function ฟังก์ชันที่เขียนได้ในรูป f(x) = c เมื่อ c เป็นจำนวนจริง...
18 ฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์ absolute value function ฟังก์ชันที่อยู่ในรูปค่าสัมบูรณ์ เช่น f(x) = |x - c| เมื่อ c เป็นค่าคงตัวใด ๆ...
19 ฟังก์ชันงาน work function พลังงานน้อยที่สุดที่ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากอะตอม เป็นค่าเดียวกับพลังงงานที่ยึดอิเล็กตรอนให้อยู่ในอ...
20 ฟังก์ชันจาก A ไป B function from A into B ฟังก์ชันซึ่งมีโดเมนเป็นเซต A และเรนจ์เป็นสับเซตของเซต B...
21 ฟังก์ชันจาก A ไปทั่วถึง B function from A onto B ฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซต A และเรนจ์เป็นเซต B...
22 ฟังก์ชันตรรกยะ rational function ถ้า f เป็นฟังก์ชันตรรกยะ โดยที่   เมื่อ p และ q เป็นฟังก์ชันพหุนาม แล้ว f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x...
23 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ trigonometric function ฟังก์ชันในเซตของจำนวนจริงสามารถใช้วงกลมหนึ่งหน่วยเป็นหลักในการนิยาม เช่น ฟังก์ชันไซน์ ฟังก์ชันโคไซน์...
24 ฟังก์ชันต่อเนื่อง continuous function ให้  f  เป็นฟังก์ชันซึ่งนิยามบนช่วงเปิด (a, b)  และ  c ∈ (a, b) จะกล่าวว่า  f   เป็นฟังก์ชันต่อเนื่...
25 ฟังก์ชันประกอบ composite function ฟังก์ชันใหม่ที่สร้างขึ้นจาก 2 ฟังก์ชันเดิมคือ f และ g เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์  g  o  f ...
หน้าที่ 1 2 3 4


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว