ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากน้อยไปมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
1 ยอดเกสรเพศเมีย stigma ส่วนบนสุดของเกสรเพศเมีย เป็นที่รองรับละอองเรณูทำให้เกิดการผสมพันธุ์...
2 ยา medicine วัตถุสำหรับใช้ในการวิจัย บำบัด บรรเทา รักษาหรือป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์ หรือเป็...
3 ยาฆ่าแมลง insecticide สารเคมีที่ใช้ฆ่าหรือทำลายแมลง  เช่น ดีดีที ดีลดริน...
4 ยางธรรมชาติ natural rubber ยางซึ่งได้จากต้นยางพารา ใช้เป็นวัตถุดิบในการอุตสาหกรรมยาง หรือผลิตภัณฑ์ยางหลาย ๆ ชนิด...
5 ยางพารา para rubber ยางที่ได้จากต้นยางพารา ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมยาง...
6 ยางวัลกาไนส์ vulcanized rubber ยางดิบที่ผสมกับผงกำมะถันโดยการนวดและใช้ความร้อน ยางนี้มีสมบัติดีกว่ายางดิบ  ไม่เสียรูปที่อุณหภูมิสูง...
7 ยางเทียม artificial rubber ดู  synthetic rubber
8 ยางเทียม, ยางสังเคราะห์ synthetic rubber ; artificial rubber ยางที่ผลิตขึ้นใช้แทนยางธรรมชาติ โดยสังเคราะห์จากน้ำมันปิโตรเลียมมีสมบัติคล้ายยางธรรมชาติ...
9 ยางแผ่น sheet rubber แผ่นยางที่ได้จากการผสมน้ำยางกับกรดแอซีติกหรือกรดฟอร์มิกอย่างอ่อนให้ยางสดจับตัวเป็นก้อน แล้วนำมารีดเป...
10 ยาซัลฟา sulfa drugs ยาที่มีธาตุกำมะถันเป็นองค์ประกอบ ใช้ในการรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย...
11 ยานบริการ service module ยานอวกาศส่วนหนึ่ง ประกอบด้วยเครื่องยนต์ จรวด และเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการขับดันให้ยานอวกาศโคจรไปในอวก...
12 ยานบังคับการ command module ส่วนหนึ่งของยานอวกาศ  ซึ่งเป็นห้องโดยสารที่พานักบินอวกาศออกนอกโลกและกลับมายังพื้นโลก...
13 ยานยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ, เอ็นจีวี natural gas vehicles (NGV)  ยานยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัด เป็นเชื้อเพลิง...
14 ยานลงบนดวงจันทร์ lunar module ยานส่วนที่ร่อนลงสู่พื้นดวงจันทร์ มีจรวด 2 ชุด ชุดแรกใช้ลงสู่พื้นดวงจันทร์ชุดที่ 2 ใช้ขึ้นจากดวงจันทร...
15 ยานอวกาศ space craft ยานที่ใช้เดินทางสู่อวกาศ เช่น ยานอพอลโลของสหรัฐอเมริกา...
16 ยาปฏิชีวนะ antibiotic สารที่สกัดได้จากเชื้อราหรือแบคทีเรียบางชนิด  ในปัจจุบันนี้สามารถสังเคราะห์ได้จากสารเคมีหลายชนิด...
17 ยาย้อมผม hair dye ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนสีผม ทั้งเพื่อทำให้ดูอ่อนกว่าวัยจากการเปลี่ยนผมสีเทาหรือขาวให้เป็นสีเดิม ...
18 ยาระงับเชื้อ antiseptic สารเคมีที่ใช้ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ใช้ภายนอกร่างกาย เช่น เอทานอล ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ย...
19 ยาสีฟันที่ใช้ลดอาการเสียวฟัน sensitive toothpaste ยาสีฟันที่มีส่วนผสมที่สำคัญ ได้แก่ โพแทสเซียม สตรอนเทียม และฟลูออไรด์...
20 ยาสีฟันป้องกันฟันผุ fluoride toothpaste ยาสีฟันที่มีส่วนผสมที่สำคัญ คือฟลูออไรด์ ความเข้มข้นของฟลูออไรด์ ที่สามารถยับยั้งฟันผุได้ดีคือ 1,000...
21 ยาสีฟันสมุนไพร herbal toothpaste ยาสีฟันที่มีองค์ประกอบเป็นสารสกัดจากพืชธรรมชาติมักออกฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียในช่องปาก และลดอาการเ...
22 ยิปซัม gypsum แร่ชนิดหนึ่งเป็นผลึกของสารประกอบพวกแคลเซียมซัลเฟตและน้ำ (CaSO42.2H2O) ส่วนมากจะใสไม่มีสี แต่อาจพบชนิ...
23 ยีน gene สารประกอบพวก DNA ที่ควบคุมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต...
24 ยีนที่เกี่ยวข้องกับเพศ sex-linked gene ยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศ
25 ยีสต์, ส่า yeast โพรทิสต์เซลล์เดียวพวกเห็ดรา ใช้ในอุตสาหกรรมทำแอลกอฮอล์ เพราะยีสต์สามารถเปลี่ยนน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์ได้...
หน้าที่ 1 2 3


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว