ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากน้อยไปมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
1 วงกลม circle เซตของจุดบนระนาบซึ่งแต่ละจุดอยู่ห่างจากจุดคงที่เป็นระยะทางเท่ากัน  จุดคงที่นี้เรียกว่า จุดศูนย์กลางข...
2 วงกลมชั่วโมง hour circle วงกลมใหญ่ที่มีระนาบตั้งฉากกับระนาบศูนย์สูตรฟ้า...
3 วงกลมดิ่ง azimuthal circle เส้นวงกลมใหญ่ที่ตั้งฉากกับขอบฟ้า
4 วงกลมหนึ่งหน่วย unit circle วงกลมที่มีรัศมียาว 1 หน่วย  จุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด (0, 0)...
5 วงกลมหลัก deferent เส้นวงกลมขนาดต่าง ๆ กันที่ดาวเคราะห์โบราณเคลื่อนรอบโลก...
6 วงกลมเสริม epicycle เส้นวงกลมเล็กบนวงกลมหลัก
7 วงกลมใหญ่ big circle วงกลมที่แบ่งครึ่งทรงกลม เช่น เส้นศูนย์สูตรเป็นเส้นวงกลมใหญ่ที่แบ่งครึ่งโลก...
8 วงจร circuit แนวเดินที่เส้นเชื่อมทั้งหมดแตกต่างกัน โดยมีจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายเป็นจุดยอดเดียวกัน...
9 วงจรปิด close circuit วงจรไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ครบวงจร...
10 วงจรรวม integrated circuit วงจรที่สร้างขึ้นจากสารกึ่งตัวนำ โดยการออกแบบที่เหมาะสม สารกึ่งตัวนำอาจจะถูกออกแบบให้เป็นตัวต้านทาน ต...
11 วงจรออยเลอร์ Euler circuit วงจรที่ผ่านจุดยอดทุกจุดและเส้นเชื่อมทุกเส้นของกราฟ...
12 วงจรไฟฟ้า electric circuit ตัวนำไฟฟ้าหรือระบบของตัวนำไฟฟ้า  ซึ่งนำมาต่อกันเพื่อให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้...
13 วงชีพของการพัฒนาระบบ System Development Life Cycle (SDLC) ขั้นตอนในการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย การวางแผน การวิเคราะห์ระบบงาน การออกแบบระบบงานใหม่ กา...
14 วงปี annual ring ส่วนของไซเลมที่ปรากฏเป็นลายเนื้อไม้  มีลักษณะเป็นวงซ้อนกันเป็นชั้นๆ มองเห็นได้เมื่อตัดต้นไม้ตาม...
15 วงรี ellipse เซตของจุดทุกจุดในระนาบซึ่งผลบวกของระยะทางจากจุดใด ๆ ในเซตนี้ไปยังจุดคงที่สองจุด มีค่าคงตัว จุดคงที่ท...
16 วงวน loop เส้นเชื่อมที่เชื่อมจุดยอดเพียงจุดเดียว...
17 วงศ์ family ลำดับหนึ่งในการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต  (ดู kingdom ประกอบ)...
18 วงแสง halo แถบสีวงกลมรอบดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากผลึกน้ำแข็งในเมฆเซอรัสขณะบังดวง...
19 วงแหวนไฟ ring of fire แนวของตำแหน่งแผ่นดินไหวและภูเขาไฟมีพลังซึ่งกระจายตัวต่อเนื่องกันบริเวณขอบเปลือกทวีป รอบ ๆ มหาสมุทรแป...
20 วงโคจร orbit แนวทางการเคลื่อนที่ของวัตถุหรืออนุภาคเป็นวงรอบ  เช่น แนวทางการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์รอบโลก แนวทางการ...
21 วสันตวิษุวัต vernal equinox จุดตัดของเส้นศูนย์สูตรฟ้ากับสุริยวิถีที่ดวงอาทิตย์สถิตในวันที่ 21 มีนาคม มีสัญลักษณ์ ...
22 วอยซ์โอเวอร์ไอพี voice over IP (VoIP) การใช้งานโทรศัพท์โดยผ่านอินเทอร์เน็ตหรือที่เรียกว่า อินเทอร์เน็ตเทเลโฟนี ซึ่งใช้อินเทอร์เน็ตในการเชื...
23 วัคซีน vaccine สารที่ได้มาจากการทำให้เชื้อโรคอ่อนฤทธิ์หรือตายลง  จนไม่สามารถทำให้เกิดโรคได้ เพื่อจะฉีดเข้าไปในร่างก...
24 วัชพืช weed พื่ชที่ไม่มีประโยชน์หรือไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะพืชที่แย่งอาหารพืขที่เพาะปลูกในเรือกสวนไร่นา...
25 วัฏจักรกำมะถัน sulfur cycle การหมุนเวียนกำมะถันในระบบนิเวศ
หน้าที่ 1 2 3 4 5


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว