ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากน้อยไปมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
1 กฎของคราเมอร์ Cramer's rule เมื่อกำหนดระบบสมการเชิงเส้นที่มี n สมการ และ n ตัวแปรโดย AX = B เป็นสมการเมทริกซ์ที่สัมพันธ์กับระบบส...
2 กฎของคูลอมบ์ Coulomb's law กฎว่าด้วยแรงระหว่างประจุไฟฟ้าสองจุดประจุ อาจเป็นแรงดึงดูดหรือแรงผลัก ซึ่งเป็นไปตามสมการ  เมื่...
3 กฎของชาร์ล Charles' law 1.(ฟิสิกส์): กฎที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและปริมาตรของแก๊สในภาชนะปิด คือ เมื่อความดันคงตั...
4 กฎรวมแก๊ส combined gas law กฎของแก๊สซึ่งรวมกฎของบอยล์และกฏของชาร์ล ดังนั้นจึงเป็นความสัมพันธ์ระหว่างความดัน อุณหภูมิ และปริมาตร...
5 กฎลูกโซ่ chain rule ถ้า f หาอนุพันธ์ได้ที่ x และ g หาอนุพันธ์ได้ที่ f(x) แล้ว g ∘ f หาอนุพันธ์ได้ที่ x และ (g ...
6 กรวย, โคน cone 1. กรวย (คณิตศาสตร์) : รูปทรง 3 มิติที่ฐานเป็นรูปวงกลม 2. โคน (ชีววิทยา) : อวัยวะห่อ...
7 กรวยภูเขาไฟสลับชั้น composit cone volcano ภูเขาไฟที่มีการสลับชั้นของหินลาวาและหินตะกอนภูเขาไฟ เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟพ่นลาวาออกมาแล้วไหลลาม...
8 กระจกตา cornea ส่วนหน้าของสเคลอรา  มีลักษณะโปร่งใสเพื่อให้แสงผ่านเข้าลูกตาได้ (ดู eye ball ประกอบ)...
9 กระจกนูน covex mirror กระจกที่มีพื้นผิวสะท้อนโค้งนูน
10 กระจกเงานูน convex mirror กระจกเงาทรงกลมที่มีผิวโค้งนูนเป็นผิวสะท้อนแสง (ดู spherical mirror ประกอบ)...
11 กระจกเงาเว้า concave mirror กระจกเงาทรงกลมที่มีผิวโค้งเว้าเป็นผิวสะท้อนแสง (ดู spherical mirror ประกอบ)...
12 กระบวนการแตกสลาย cracking process กระบวนการที่ทำให้สารประกอบแอลเคนที่มีโมเลกุลใหญ่แตกออกเป็นแอลเคนและแอลคีนที่มีโมเลกุลเล็ก โดยใช้ความ...
13 กระบอกสูบ; ทรงกระบอก cylinder 1. (ฟิสิกส์): ส่วนประกอบของเครื่องจักร  เป็นรูปทรงกระบอก ภายในมีลูกสูบซึ่งเคลื่อนที่กลับไปกลับม...
14 กราฟเชิงประกอบ composite line graph กราฟที่ใช้แสดงรายละเอียดหรือส่วนย่อยของข้อมูลที่นำเสนอในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ กัน...
15 กราฟเชื่อมโยง connected graph กราฟ G เรียกว่า กราฟเชื่อมโยง (connected graph) ก็ต่อเมื่อสำหรับจุดยอด u และ v ที่เป็นจุดยอดต่างกันใ...
16 กลุ่ม colony  กลุ่มของโพรทิสต์ชนิดเดียวกันที่อยู่รวมกัน เช่น กลุ่มแบคทีเรีย กลุ่มเชื้อรา  เป็นต้น...
17 กลุ่มดาว constellation กลุ่มของดาวฤกษ์ที่ปรากฏในท้องฟ้า เคลื่อนที่ไปพร้อมกันเป็นกลุ่ม ๆ เช่น กลุ่มดาวจระเข้ กลุ่มดาวเต...
18 กลุ่มสลับที่ commutative group ดู  abelian group
19 กลุ่มสิ่งมีชีวิต community สิ่งมีชีวิตมากกว่าหนึ่งชนิดอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มในแหล่งที่อยู่อาศัยเดียวกัน...
20 กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเชิงประกอบ compound light microscope กล้องจุลทรรศน์ที่มีเลนส์ หลายอัน ประกอบด้วยเลนส์ใกล้วัตถุและเลนส์ใกล้ตา แสงจะผ่านตัวอย่างที่ต้องการศ...
21 กล้องถ่ายรูป camera อุปกรณ์ที่ประกอบด้วยเลนส์นูน ทำให้เกิดภาพของวัตถุซึ่งถูกบันทึกลงบนฟิล์ม เป็นภาพจริงหัวกลับ...
22 กล้ามเนื้อยึดเลนส์ ciliary muscle กล้ามเนื้อเกาะยึดรอบเลนส์ตาทำหน้าที่บังคับเลนส์ตาให้มีความยาวโฟกัสมากหรือน้อยได้เพื่อให้มองเห็นภาพชั...
23 กล้ามเนื้อวง circular muscle กล้ามเนื้อที่เรียงเป็นวงรอบลำตัวของสัตว์บางชนิด  เช่น ไส้เดือนดิน เมื่อทำงานร่วมกับกล้ามเนื้อตามยาวแ...
24 กล้ามเนื้อหัวใจ cardiac muscle เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อที่ประกอบด้วยเซลล์รูปทรงกระบอก  มีลายตอนปลายของเซลล์  มีการแตกแขนงและเชื่อมโยงติ...
25 การกัดเซาะชายฝั่ง coastal erosion การสึกกร่อนของหินหรือดินตามชายฝั่งทะเลเนื่องจากน้ำ...
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว