ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากน้อยไปมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
1 กฎของแก๊ส gas law กฎที่ว่าด้วยสมบัติของแก๊สคือ ความดันและปริมาตรของแก๊สเป็นปฏิภาคโดยตรงกับอุณหภูมิสัมบูรณ์  เป็นกฎที่ไ...
2 กระจุกดาวทรงกลม globular cluster กระจุกดาวฤกษ์ที่มีสมาชิกหลายพันดวงถึงหลายล้านดวงที่อยู่รวมกันเป็นรูปทรงกลมบริเวณกลดของกาแล็กซี เป็นด...
3 กรานา grana กลุ่มของลาเมลลาที่ซ้อนกันอยู่เป็นชั้น ๆ ภายในคลอโรพลาสต์...
4 กราฟ (ของความสัมพันธ์) graph (of a relation) เซตของจุดในระนาบซึ่งแต่ละจุดแทนคู่อันดับในความสัมพันธ์นั้น...
5 กราเฟียนฟอลลิเคิล graafian follicle กลุ่มเซลล์ภายในรังไข่ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมซึ่งเป็นที่อยู่ของไข่  หลังจากปล่อยไข่ออกไปแล้วกราเฟี...
6 กลดกาแล็กซี galactic halo บริเวณภายในทรงกลมที่มีจานกาแล็กซีเป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง โดยอยู่รอบนอกจาน...
7 กลีเซอรอล glycerol สารประกอบอินทรีย์พวกแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง สูตรเคมีคือ C3H8O3 เป็นของเหลวข้น ไม่มีสี มีจุดเดือด 290oC&nb...
8 กลีเซอริน glycerin ดู  glycerol
9 กลีเซอไรด์ glyceride เอสเทอร์ชนิดหนึ่ง เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างกลีเซอรอลกับกรดอินทรีย์ ...
10 กลูคากอน glucagon ฮอร์โมนที่สร้างจากเซลล์อัลฟาของไอส์เลตออฟแลงเกอร์ฮานส์  มีหน้าที่กระตุ้นไกลโคเจนในตับให้สลายตัว...
11 กลูโคส glucose น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว สูตรเคมีคือ C6H12O6 พบในผลไม้ น้ำผึ้ง และเลือด...
12 กวานีน guanine เบสที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ  สูตรเคมีคือ C5H5N5O มีอยู่ใน DNA และ RNA...
13 กอลจิคอมเพล็กซ์ golgi complex ดู golgi body
14 กอลจิบอดี, กอลจิคอมเพล็กซ์, กอลจิแอพพาลาตัส golgi body ; golgi complex ; goigi apparatus ออร์แกเนลล์ที่มีลักษณะเป็นเยื่อบาง ๆ เรียงซ้อนกันเป็นชั้น ๆ ในไซโทพลาซึมของเซลล์  ทำหน้าที่รับโ...
15 กอลจิแอพพาลาตัส golgi apparatus ดู golgi body
16 กัตเตชัน guttation การคายน้ำของพืชจากใบ  ซึ่งน้ำจะออกมาทางไฮดาโทดรวมเป็นหยดน้ำอยู่ตามขอบใบและปลายใบ...
17 การงอก germination กระบวนการเจริญเติบโตของต้นอ่อนเมื่อเริ่มโผล่ออกมาจากเมล็ด...
18 การบำบัดด้วยยีน gene therapy การรักษาโรคทางพันธุกรรม โดยใช้การตัดต่อยีนที่ต้องการเข้าไปแทนที่ยีนที่บกพร่องหรือผิดปกติ...
19 การปล่อยรังสีแกมมา gamma ray emission การเปลี่ยนระดับพลังงานของนิวเคลียสกัมมันตรังสี จากระดับพลังงานสูงมาสู่ระดับพลังงานที่ต่ำกว่า ทำให้รั...
20 การเคลื่อนไหวเนื่องจากการเติบโต growth movement การเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเจริญเติบโต โดยปกติจะหมายถึงการเคลื่อนไหวของพ...
21 การเติบโต growth การเพิ่มปริมาณของโพรโทพลาซึม รวมทั้งการเพิ่มขนาดและจำนวนของเซลล์...
22 การแยกก๊าซธรรมชาติ gas separation การแยกสารประกอบไฮโดรคาร์บอนซึ่งปะปนกันหลายชนิดตามธรรมชาติมาเป็นก๊าซชนิดต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประ...
23 การ์เนต, โกเมน garnet แร่ชนิดหนึ่งมักเกิดเป็นผลึกเดี่ยว ๆ มีทั้งขนาดเล็กและใหญ่  ความถ่วงจำเพาะมีค่าระหว่าง 3.5-4.3 ทั้งนี...
24 กาลีนา galena แร่ชนิดหนึ่งเป็นผลึกของสารประกอบพวกเลดซัลไฟต์ (PbS) มีสีเทาและมีความวาวแบบโลหะ ความถ่วงจำเพาะประมาณ ...
25 กาแลกโทส galactose น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว สูตรเคมีเหมือนน้ำตาลกลูโคส คือ C6H12O6  แต่สูตรโครงสร้างของโมเลกุลต่างกัน น้ำตาล...
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว