ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากมากไปน้อย คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
1 ไอโอโนสเฟียร์ ionosphere ชั้นบรรยากาศถัดขึ้นไปจากมีโซสเฟียร์จนถึงระยะประมาณ 800 กิโลเมตร เป็นชั้นที่มีความสำคัญต่อการสื่อสารร...
2 ไอโอดีน iodine ธาตุในหมู่ VII ของตารางธาตุมีเลขอะตอม 53 สัญลักษณ์ I  เป็นของแข็งสีม่วงดำ และระเหิดได้ มีจุดหลอมเหลว...
3 ไอโซโทป isotope ธาตุหนึ่งในกลุ่มของธาตุเดียวกันที่มีเลขอะตอมเท่ากัน  แต่เลขมวลต่างกัน เช่น ดิวเทอเรียมเป็นไอโซโ...
4 ไอโซเมอร์ isomer สารที่มีสูตรโมเลกุลเหมือนกันแต่มีโครงสร้างและสมบัติแตกต่างกัน เช่น เอทิลแอลกอฮอล์(CH3CH2H) &nbs...
5 ไอโซเมอริซึม isomerism ปรากฎการณ์ที่สารเคมีมีสูตรโมเลกุลเหมือนกัน แต่มีโครงสร้างต่างกัน...
6 ไอโซออกเทน isooctane สารประกอบไฮโดรคาร์บอน สูตรเคมีคือ (CH3)3CCH2CH(CH3)2 มีจุดเดือด 99oC  เป็นเชื้อเพลิงที่เหมาะกับเครื่...
7 ไอโซพรีน isoprene สารประกอบไฮโดรคาร์บอนจำพวกแอลคีน สูตรเคมีคือ C5H8 เป็นของเหลวไม่มีสี  จุดเดือด 34.1°C ไม่ละลายใ...
8 ไอเอเอ IAA ดู indole acetic acid
9 ไออาร์ดีเอ Infrared Data Association (IrDA) โพรโทคอลใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สายระยะใกล้ และไม่มีสิ่งกีดขวาง โดยใช้แสงอินฟร...
10 ไอออน ion อะตอมหรือกลุ่มอะตอมที่มีประจุไฟฟ้าบวกหรือลบ  เช่น H+,  OH-...
11 ไอส์เลตออฟแลงเกอร์ฮานส์ Islet of Langerhans กลุ่มเซลล์กลุ่มเล็ก ๆ จำนวนหลายแสนกลุ่ม กระจายแทรกอยู่ภายในเนื้อเยื่อของตับอ่อน ทำหน้าที่สร้างฮอร์โม...
12 ไอดีอี Integrated Drive Electronic (IDE) ขั้วต่อที่ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ ที่อยู่ภายในเคสผ่านทางสายเคเบิล เช่น ฮาร์ดดิสก์ ซีดีไดร์ฟ แต่มีข้อจำกั...
13 โรคอีไตอีไต itai itai โรคแพ้พิษของแคดเมียม มีอาการปวดอย่างรุนแรงทั่วร่างกาย และจะทำให้เสียชีวิตได้เมื่อร่างกายสะสมไว้สูงถึ...
14 แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ induced electromotive force แรงเคลื่อนไฟฟ้าในตัวนำที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของตัวนำตัดกับฟลักซ์แม่เหล็ก (ดู electromagnetic induct...
15 แรงระหว่างโมเลกุล intermolecular force แรงดึงดูดหรือแรงผลักที่กระทำระหว่างอนุภาค เช่นอะตอม โมเลกุลหรือไอออนที่อยู่ใกล้กัน มีสองชนิด ได้แก่ ...
16 แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล intermolecular forces แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุล เป็นแรงอย่างอ่อน จึงมีความแข็งแรงไม่มาก เช่น แรงลอนดอน แรงดึงดูดระหว่างขั้ว...
17 แรงยึดเหนี่ยวภายในโมเลกุล intramolecular forces แรงดึงดูดภายในโมเลกุลหรือแรงดึงดูดระหว่างอะตอม มีความแข็งแรงมากกว่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล เช่น ...
18 แรงดล impulsive force แรงที่กระทำต่อวัตถุในช่วงเวลาสั้น ๆ เช่น แรงตอกตะปู แรงรถชนกัน ขนาดของแรงดลวัดได้จากอัตราการเปลี่ยนโ...
19 แมลง insect อาร์โทรพอดพวกหนึ่ง มีขา 3 คู่ ลำตัวแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนหัว อก และท้อง เช่น ยุง มด...
20 แบบอย่างการแทรกสอด interference pattern แบบอย่างที่เกิดจากการแทรกสอดของคลื่นจากแหล่งกำเนิดอาพันธ์...
21 แบบจำลองของแก๊สอุดมคติ ideal gas model การกำหนดลักษณะและพฤติกรรมของแก๊สอุดมคติ เพื่ออธิบายความดัน อุณหภูมิและพลังงานจลน์ของแก๊ส แบบจำลองของ...
22 แก๊สเฉื่อย, แก๊สมีตระกูล inert gas ; noble gas ธาตุที่อยู่ในหมู่ VIII ของตารางธาตุ มีสถานะเป็นแก๊ส ไม่มีความไวในการเข้าทำปฏิกิริยาเคมีกับธาตุอื่นเพ...
23 แก๊สอุดมคติ ideal gas แก๊สที่มีสมบัติเป็นไปตามทฤษฎีจลน์ของแก๊ส โดยอนุภาคของแก๊สมีขนาดเล็กมากจนอนุมานว่าไม่มีปริมาตร และเมื...
24 แก่นโลกชั้นใน inner core อยู่ในระดับความลึกระหว่าง 5,000 กิโลเมตร ถึงจุดศูนย์กลางโลก...
25 แกนจินตภาพ imaginary axis แกนตั้งของระนาบเชิงซ้อน
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว