ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากน้อยไปมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
1 1.ดาวบริวาร 2.ดาวเทียม satellite 1.ดาวที่เป็นบริวารของดาวเคราะห์  เช่น ดวงจันทร์ เป็นดาวบริวารของโลก 2.สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล...
2 กฎของสเนลล์ Snell กฎเกี่ยวกับการหักเหของแสง ซึ่งกล่าวว่า สำหรับตัวกลางคู่หนึ่ง อัตราส่วนระหว่างไซน์ของมุมตกกระทบกับไซน...
3 กฎของสโตกส์ Stokes กฎเกี่ยวกับแรงต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุทรงกลมในของไหลหรือแรงหนืด กล่าวว่า แรงหนืดที่กระทำต่อวัตถุทรง...
4 กฎสเตฟาน Stefan's law พลังงาน (E) ของวัตถุดำที่มีอุณหภูมิ T เคลวิน ซึ่งแผ่ออกมาจากพื้นที่ผิว 1 ตารางเมตรต่อวินาที จะเป็นปฏ...
5 กรดซาลิซิลิก salicylic acid กรดอินทรีย์ชนิดหนึ่ง  สูตรเคมีคือ C6H4OH.COOH เป็นผลึกสีขาวมีจุดหลอมเหลว 159  °C ใช้เป็นยาระงับเชื้อ...
6 กรดสเตียริก stearic acid กรดไขมันชนิดหนึ่งสูตรเคมีคือ C17H35COOH  เป็นผลึกสีขาว ไม่ละลายน้ำ แต่ละลายได้ในแอลกอฮอล์และอีเธอร์ ...
7 กรดแก่ strong acid 1.โมเลกุลหรือไอออนที่ให้โปรตอนได้ดี 2.สารละลายที่ละลายน้ำแล้วแตกตัวให้ H3O+ ได้ดี...
8 กรดไขมันอิ่มตัว saturated fatty acid กรดไขมันชนิดที่พันธะระหว่างคาร์บอนกับคาร์บอนในโมเลกุลเป็นพันธะเดี่ยว  เช่น กรดสเตียริก(C17H35CO...
9 กระจกเงาทรงกลม spherical mirror กระจกเงาที่มีผิวสะท้อนแสงเป็นส่วนหนึ่งของผิวโค้งทรงกลม (ดู mirror ประกอบ)...
10 กระจุกดาวฤกษ์ star cluster ดาวฤกษ์หลายดวงอยู่ใกล้กันเพราะมีแหล่งกำเนิดร่วมกัน...
11 กระดาษกริดสี่เหลี่ยมจัตุรัส square grid paper ; square graph paper กระดาษที่มีเส้นแนวนอนและเส้นแนวตั้งที่มีระยะห่างเท่ากัน ๆ กัน มาตัดกันเกิดเป็นตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัส...
12 กระดาษบันทึกความไหวสะเทือน seismogram กระดาษกราฟที่ใช้กับเครื่องวัดความไหวสะเทือนเพื่อบันทึกการสั่นสะเทือนของพื้นดินบริเวณสถานีตรวจวัดในรู...
13 กระดูกกระเบนเหน็บ sacrum กระดูกสันหลังส่วนท้ายสุด
14 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ scientific process กระบวนการพื้นฐานที่นำไปใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยมีการทำงานเป็นระบบอย่างมีขั้นตอน...
15 กระบวนการสร้างอสุจิ spermatogenesis กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในอัณฑะของสัตว์เพื่อสร้างตัวอสุจิ ซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้...
16 กระเพาะอาหาร stomach อวัยวะส่วนหนึ่งของทางเดินอาหารมีลักษณะเป็นถุง  เป็นที่พักอาหารและย่อยอาหารบางชนิดก่อนที่จะส่งต่...
17 กราฟกึ่งลอการิทึม semi-logarithm graph กราฟที่มีมาตราส่วนบนแกนนอนเป็นมาตราส่วนเลขคณิต และมาตราส่วนบนแกนตั้งเป็นมาตราส่วนลอการิทึม...
18 กราฟย่อย subgraph  กราฟย่อย ของกราฟ G คือกราฟที่ประกอบด้วยจุดยอดและเส้นเชื่อมใน G กล่าวคือ กราฟ H เป็นกราฟย่อยของ...
19 กราฟเส้นเชิงเดียว simple line graph กราฟที่แสดงการเปรียบเทียบลักษณะของข้อมูลที่สนใจศึกษาเพียงลักษณะเดียว...
20 กราฟแบบซิกมอยด์ Sigmoidal curve เส้นโค้งแสดงการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์...
21 กลั่นธรรมดา simple distillation การแยกตัวถูกละลายออกจากตัวทำละลาย โดยตัวถูกละลายและตัวทำละลายมีจุดเดือดต่างกันมาก สารที่มีจุดเดือดต่...
22 กลีบเลี้ยง, กลีบนอก sepal กลีบชั้นนอกสุดของดอกไม้  มักมีสีเขียว ทำหน้าที่ป้องกันโครงสร้างอื่น ๆ ของดอกในขณะที่ยังอ่อนอยู่...
23 กล้องจุลทรรศน์ชนิดเลนส์เดี่ยว single lens microscope กล้องจุลทรรศน์ที่ประกอบด้วยเลนส์อันเดียวส่องดูวัตถุ  แต่มีกำลังขยายสูงกว่าแว่นขยายธรรมดา...
24 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด scanning electron microscope (SEM) กล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ลำอิเล็กตรอนส่องกราดไปยังวัตถุและใช้เลนส์แม่เหล็กไฟฟ้าในการทำให้เกิดภาพ ใช้สังเก...
25 กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ stereoscopic microscope กล้องชนิดเลนส์ประกอบที่ทำให้เกิดภาพ 3 มิติ มีความชัดลึกและเป็นภาพเสมือนหัวตั้ง ไม่กลับซ้าย-ขวา...
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว