ค้นหาคำว่า ค้นหาจากหมวด
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ลำดับ คำศัพท์ เรียงจากน้อยไปมาก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอธิบาย เพิ่มเติม
1 กฎข้อที่ศูนย์ของอุณหพลศาสตร์ zeroth law of thermodynamics กฎเกี่ยวกับสมดุลความร้อน กล่าวว่า ถ้าวัตถุ 1 กับวัตถุ 2 อยู่ในสมดุลความร้อน และวัตถุ 1 กับวัตถุ 3 อย...
2 การทำซิฟต์ Zygote Intra-Fallopian Transfer (ZIFT) วิธีการที่ผสมผสานระหว่างการปฏิสนธิในหลอดแก้วและกิฟต์ โดยนำเซลล์ไข่และเซลล์อสุจิมาปฏิสนธิภายนอกร่างกา...
3 จุดเหนือศีรษะ zenith จุดสูงสุดของท้องฟ้า อยู่สูงจากขอบฟ้า 90 องศา...
4 ซิงค์เบลนด์ zinc blende แร่ชนิดหนึ่ง เป็นผลึกของสารประกอบสังกะสีซัลไฟด์  สูตรเคมีคือ ZnS แร่ชนิดนี้มักมีแร่เหล็กปนอยู่ด้วยปร...
5 สังกะสี zinc ธาตุแทรนซิชัน เลขอะตอม 30 สัญลักษณ์ คือ Zn เป็นโลหะสีขาวปนน้ำเงิน จุดหลอมเหลว 419.5°C จุดเดือด 907°C...
6 สัตววิทยา zoology วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพแขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ทุกชนิด...
7 เพทาย zircon แร่ชนิดหนึ่ง เป็นผลึกของสารประกอบเซอร์โคเนียมซิลิเกต (ZrSiO4) มีความแข็ง7.5 ความถ่วงจำเพาะ 4.6 - 4.8...
8 เมทริกซ์ศูนย์ zero matrix เมทริกซ์ที่มีสมาชิกทุกตัวเป็นศูนย์ เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ 0...
9 เวกเตอร์ศูนย์ zero vector ดู null vector
10 แบตเตอรี่สังกะสี-อากาศ zinc-air battery เซลล์แบตเตอรี่ที่ใช้ออกซิเจนในอากาศเป็นตัวออกซิไดส์ที่แคโทด ใช้โลหะสังกะสีเป็นตัวรีดิวซ์ที่แอโนด อาจ...
11 ไซโกต zygote เซลล์ที่เกิดจากการรวมกันระหว่างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้กับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียพร้อมที่จะเจริญต่อไปเป็นเ...
หน้าที่ 1


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว