ไฮเพอร์โบลา

คำศัพท์ไฮเพอร์โบลา
คำศัพท์ภาษาอังกฤษhyperbola
คำอธิบาย

เซตของจุดทุกจุดในระนาบ ซึ่งผลต่างของระยะทางจากจุดใด ๆ ในเซตไปยังจุดคงที่(จุดโฟกัส)  2 จุด บนระนาบมีค่าคงตัว ซึ่งมากกว่าศูนย์ แต่น้อยกว่าระยะห่างระหว่างจุดคงที่ทั้งสอง ดูรูป

 

หมวดคณิตศาสตร์
Web link- ความหมาย นิยามและการคำนวณเกี่ยวกับไฮเพอร์โบลา
- แบบทดสอบเรื่องไฮเพอร์โบลา
- สูตรการคำนวณเกี่ยวกับไฮเพอร์โบลา
- ความหมายและรูปทั่วไปของไฮเพอร์โบลา
- นิยาม ความหมายและสมการเกี่ยวกบไฮเพอร์โบลา
- นิยาม ความหมายและสมการเกี่ยวกบไฮเพอร์โบลา
- ความหมายลักษณะและสมการเกี่ยวกับไฮเพอร์โบลา
- ความหมายและสมการเกี่ยวกบไฮเพอร์โบลา
- อธิบายเกี่ยวกับสมการและกราฟไฮเพอร์โบลา
- สูตรการคำนวณ และตัวอย่างสมการไฮเพอร์โบลา
- นิยามและสูตรการคำนวณเกี่ยวกับไฮเพอร์โบลา
- นิยามเกี่ยวกับไฮเพอร์โบลา
- สมการและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับไฮเพอร์โบลา
- ความหมายและสมการเกี่ยวกับไฮเพอร์โบลา


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว