การดล

คำศัพท์การดล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษimpulse
คำอธิบาย

ผลคูณของแรงและเวลาที่แรงกระทำ การดลมีค่าเท่ากับการเปลี่ยนโมเมนตัมของวัตถุ  การดลเป็นปริมาณเวกเตอร์มีทิศเดียวกับทิศของแรงที่มากระทำต่อวัตถุนั้น

หมวดฟิสิกส์
Web link- โจทย์และแนวคิดเรื่องการดลและโมเมนตัม
- มีคำอธิบายเรื่องการดลและโมเมนตัมพร้อมแบบฝึกหัด และการทดลองเสมือนจริงให้ทดสอบหลายตัวอย่างรวมทั้งมีวีดิทัศน์วิเคราะห์สาเหตุการถล่มของตึก World Trade
- มีคำอธิบายและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง มีตัวอย่างคำถามคำตอบเพื่อทดสอบความเข้าใจ


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว