การแทรกสอด

คำศัพท์การแทรกสอด
คำศัพท์ภาษาอังกฤษinterference
คำอธิบาย

การรวมกันของคลื่นจากแหล่งกำเนิดอาพันธ์ซึ่่งเคลื่อนที่มาพบกัน

หมวดฟิสิกส์
Web link- เว็บไซต์สาราณุกรมที่นำเสนอความหมายพร้อมตัวอย่าง
- เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยโคโลราโด มีตัวอย่างการทดลอง
Image- ภาพประกอบ
- ภาพประกอบ
Multimedia- สื่อดิจิทัลแสดงตัวอย่างการสอนเรื่องการแทรกสอด


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว