จังหวะอัด

คำศัพท์จังหวะอัด
คำศัพท์ภาษาอังกฤษcompression stroke
คำอธิบาย

จังหวะที่ 2 ของการทำงานของเครื่องยนต์ที่จะให้ครบ 1 รอบ  จังหวะนี้ลูกสูบจะอัดไอน้ำมันผสมอากาศให้มีปริมาตรเล็กลง

หมวดฟิสิกส์
Web link- นิยาม คำอธิบาย
- หลักการทำงานของเครื่องยนตร์ 4 จังหวะ
- หลักการทำงานของเครื่องยนตร์ 4 จังหวะ และ 2 จังหวะ
- ส่วนประกอบและการทำงานของเครื่องยนตร์
- เครืองยนตร์ 4 จังหวะ


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว