ไซโทพลาซึม

คำศัพท์ไซโทพลาซึม
คำศัพท์ภาษาอังกฤษcytoplasm
คำอธิบาย

ของเหลวภายในเซลล์ที่อยู่รอบนิวเคลียส มีสารอินทรีย์พวกโปรตีน คาร์โบไฮเดรตและไขมันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ไซโทพลาซึมแบ่งออกเป็น 2 ชั้น คือ เอ็กโทพลาซึมและเอนโดพลาซึม

หมวดชีววิทยา
Web link- อธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับไซโทพลาซึม
- อธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับไซโทพลาซึม และเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
- อธิบายความหมายของ cytoplasm
- อธิบายหน้าที่ของ cytoplasm
Multimedia- วีดิโอคลิปเกี่ยวกับ nucleus, cytoplasm, membrane
- อธิบายความหมายของ cytoplasm พร้อมวีดิทัศน์ประกอบ


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว