หินอัคนี

คำศัพท์หินอัคนี
คำศัพท์ภาษาอังกฤษigneous rock
คำอธิบาย

หินที่เกิดจากหินหนืดใต้เปลือกโลกซึ่งจะแข็งตัวอยู่ภายในเปลือกโลกหรือพุ่งพ้นเปลือกโลกออกมาบนผิวโลกแล้วเย็นตัวลง  หินอัคนีมีหลายชนิดแล้วแต่ลักษณะการเย็นตัวและส่วนผสมของซิลิกา เช่น หินแกรนิต หินบะซอลต์ หินพัมมิช เป็นต้น

หมวดวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Web link- ความหมายของหินอัคนี การแบ่งประเภทหินอัคนี พร้อมภาพประกอบ
- เว็บไซต์เหมาะสำหรับเด็ก ให้ความหมายของหินอัคนี พร้อมภาพประกอบและเพลงประกอบ
- ภาพหินอัคนีชนิดต่างๆ มีภาพประกอบพร้อมคำอธิบาย


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว