หินอัคนี

คำศัพท์หินอัคนี
คำศัพท์ภาษาอังกฤษigneous rock
คำอธิบาย

หินที่เกิดจากการแข็งตัวของหินหนืดใต้เปลือกโลก ไม่ว่าจะแข็งตัวอยู่ภายในเปลือกโลก เรียกว่า หินอัคนีแทรกซอน (เรียกอีกอย่างว่า หินอัคนีบาดาล) หรือพุพ้นเปลือกโลกออกมาแข็งตัวอยู่บนผิวโลก เรียกว่า หินอัคนีพุ (เรียกอีกอย่างว่า หินอัคนีภูเขาไฟ)

หมวดวิทยาศาสตร์ทั่วไป, โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
Web link- เว็บไซต์เหมาะสำหรับเด็ก ให้ความหมายของหินอัคนี พร้อมภาพประกอบและเพลงประกอบ
- ภาพหินอัคนีชนิดต่างๆ มีภาพประกอบพร้อมคำอธิบาย


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว