จาวาแอพเพล็ท

คำศัพท์จาวาแอพเพล็ท
คำศัพท์ภาษาอังกฤษJava applet
คำอธิบาย

โปรแกรมจาวาขนาดไม่ใหญ่นักที่ถูกเรียกให้ทำงานจากโปรแกรมอื่น เช่น เว็บเบราเซอร์ การใช้งานจาวาแอพเพล็ททำให้เราสามารถนำโปรแกรมจากเครื่องหนึ่งไปรันหรือทำงานบนอีกเครื่องหนึ่งได้โดยสะดวก แต่ก็มีข้อควรระวังว่าต้องเป็นจาวาแอพเพล็ทที่ได้จากเครื่องที่เชื่อถือได้เท่านั้น เพราะอาจเป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อประสงค์ร้ายกับเครื่องหรือระบบคอมพิวเตอร์ของเราก็ได้

หมวดคอมพิวเตอร์
Web link- คำอธิบายภาษาอังกฤษ
- สื่อการสอน
- คำอธิบายภาษาไทย พร้อมภาพประกอบ


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว