การให้เหตุผลแบบนิรนัย

คำศัพท์การให้เหตุผลแบบนิรนัย
คำศัพท์ภาษาอังกฤษdeductive reasoning
คำอธิบาย

การให้เหตุผลโดยการนำความรู้พื้นฐานซึ่งอาจเป็นความเชื่อ ข้อตกลง กฎ หรือบทนิยาม ซึ่งเป็นสิ่งที่รู้มาก่อนและยอมรับว่าเป็นจริงมาประกอบเพื่อนำไปสู่ข้อสรุป

หมวดคณิตศาสตร์
Web link- ความหมายและตัวอย่างการให้เหตุผลแบบนิรนัย
- แนวข้อสอบเรื่องการให้เหตุผล
Multimedia- คลิปวีดิโอแสดงความหมายการให้เหตุผลแบบนิรนัย


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว