วงจรออยเลอร์

คำศัพท์วงจรออยเลอร์
คำศัพท์ภาษาอังกฤษEuler circuit
คำอธิบาย

วงจรที่ผ่านจุดยอดทุกจุดและเส้นเชื่อมทุกเส้นของกราฟ

หมวดคณิตศาสตร์
Web link- ความหมายและตัวอย่างวงจรออยเลอร์
- ลักษณะวงจรของออยเลอร์
- เอกสารเกี่ยวกับการคำนวณหาวงจรออยเลอร์
Multimedia- คลิปวีดิโออธิบายวงจรออยเลอร์


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว