กระดาษกริดไอโซเมตริก

คำศัพท์กระดาษกริดไอโซเมตริก
คำศัพท์ภาษาอังกฤษisometric grid paper ; isometric graph paper
คำอธิบาย

กระดาษที่มีเส้นตรง 3 แกนตัดกัน เกิดเป็นตารางสามเหลี่ยมเพื่อใช้เป็นเส้นร่างกำหนดแนวความกว้าง ความยาว และความสูงของภาพที่เราจะวาด ประกอบด้วย แกน X (แกนทแยงขวา)ใช้แทนความกว้าง แกน Y (แกนทแยงซ้าย) ใช้แทนความยาวหรือลึก แกน Z (แกนตั้ง) ใช้แทนความสูง

หมวดการออกแบบและเทคโนโลยี


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว