อินเวอร์สการบวก

คำศัพท์อินเวอร์สการบวก
คำศัพท์ภาษาอังกฤษaddition inverse
คำอธิบาย

ถ้า a เป็นจำนวนจริงใด ๆ แล้ว สำหรับ a จะมีจำนวนจริง -a โดยที่ (-a) + a = 0 = a + (-a) เรียก -a ว่า อินเวอร์สการบวกของ a

หมวดคณิตศาสตร์
Web link- ความหมายของอินเวอร์สการบวก
- ความหมายของอินเวอร์สการบวก
- ตัวอย่างของอินเวอร์สการบวก
Multimedia- power point แสดงอินเวอร์สการ บวก


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว