อินเวอร์สการคูณ

คำศัพท์อินเวอร์สการคูณ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษmultiplicative inverse
คำอธิบาย

ถ้า a เป็นจำนวนจริงใด ๆ แล้ว สำหรับ a ที่ไม่เป็น 0 จะมีจำนวนจริง a-1 โดยที่ a-1·a = 1 = a·a-1 เรียก a-1 ว่า อินเวอร์สการคูณของ a

หมวดคณิตศาสตร์
Web link- ความหมายของอินเวอร์สการคูณ
- ความหมายของอินเวอร์สการคูณ
- ตัวอย่างของอินเวอร์สการคูณ


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว