วงจรรวม

คำศัพท์วงจรรวม
คำศัพท์ภาษาอังกฤษintegrated circuit
คำอธิบายวงจรที่สร้างขึ้นจากสารกึ่งตัวนำ โดยการออกแบบที่เหมาะสม สารกึ่งตัวนำอาจจะถูกออกแบบให้เป็นตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ และทรานซิสเตอร์ขนาดเล็ก เรียกโดยทั่วไปว่า ไอซี (IC)
หมวดวิทยาศาสตร์ทั่วไป


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว