การทำอิกซี

คำศัพท์การทำอิกซี
คำศัพท์ภาษาอังกฤษIntra-Cytoplasmic Sperm Injection (ICSI)
คำอธิบายเทคโนโลยีที่ใช้แก้ปัญหาภาวะมีบุตรยากที่เกิดจากผู้ชาย เช่น จำนวนอสุจิน้อย ทำโดยการฉีดอสุจิเข้าไปในไซโทพลาซึมของเซลล์ไข่โดยตรง จากนั้นจึงนำเอ็มบริโอเข้าสู่มดลูก เพื่อให้เจริญเติบโตต่อไป
หมวดวิทยาศาสตร์ทั่วไป


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว