การปฏิสนธิในหลอดแก้ว

คำศัพท์การปฏิสนธิในหลอดแก้ว
คำศัพท์ภาษาอังกฤษin vitro fertilization
คำอธิบายกระบวนการที่ทำให้เกิดการปฏิสนธิภายนอกร่างกายในหลอดแก้วทดลอง เพื่อให้ได้เอ็มบริโอที่มีอายุประมาณ 3-5 วัน แล้วนำกลับเข้าไปเจริญเติบโตในมดลูก
หมวดวิทยาศาสตร์ทั่วไป


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว