กอลจิบอดี, กอลจิคอมเพล็กซ์, กอลจิแอพพาลาตัส

คำศัพท์กอลจิบอดี, กอลจิคอมเพล็กซ์, กอลจิแอพพาลาตัส
คำศัพท์ภาษาอังกฤษgolgi body ; golgi complex ; goigi apparatus
คำอธิบาย

ออร์แกเนลล์ที่มีลักษณะเป็นเยื่อบาง ๆ เรียงซ้อนกันเป็นชั้น ๆ ในไซโทพลาซึมของเซลล์  ทำหน้าที่รับโปรตีนจากร่างแหเอนโดพลาซึมแล้วลำเลียงออกนอกเซลล์

หมวดชีววิทยา
Web link- อธิบายความหมายของกอลจิคอมเพล็กซ์
- โครงสร้างและหน้าที่ของกอลจิคอมเพล็กซ์
- อธิบายความหมาย และการทำงานร่วมกับ RER
- อธิบายความหมายของ Golgi complex
Multimedia- อธิบายพร้อมภาพเคลื่อนไหว
- โปรตีนเคลื่อนที่ผ่าน Golgi complex ได้อย่างไร พร้อมวีดิทัศน์ประกอบคำอธิบาย


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว