แกนสมมาตร

คำศัพท์แกนสมมาตร
คำศัพท์ภาษาอังกฤษaxis of symmetry
คำอธิบาย

เส้นตรง L จะเป็นแกนสมมาตรของจุด P และจุด Q เมื่อลากส่วนของเส้นตรง PQ แล้ว L จะแบ่งครึ่งและตั้งได้ฉากกับส่วนของเส้นตรง PQ และในกรณีนี้กล่าวได้ว่าจุด P สมมาตรกับจุด Q    L จะเป็นแกนสมมาตรของเส้นโค้ง C หรือ รูป A ใด ๆ เมื่อทุก ๆ จุดบนเส้นโค้งหรือบนรูปนั้นสมมาตรกัน ดูภาพประกอบ

 รูป 1. เส้นตรง L เป็นแกนสมมาตรของจุด P และ Q

 รูป 2. เส้นตรง L เป็นแกนสมมาตรของเส้นโค้ง C

 รูป 3. เส้นตรง L และ L’ เป็นแกนสมมาตรของรูป A

หมวดคณิตศาสตร์
Web link- ความหมายของแกนสมมาตรและรูปสมมาตร
- แสดงการเลื่อนแกน x และ แกน Y ทางขนาน
- ความหมายและตัวอย่างของแกนสมมาตร
- ความหมายและตัวอย่างของแกนสมมาตรของพาราโบลา


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว