ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

คำศัพท์ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
คำศัพท์ภาษาอังกฤษPythagoras' theorem
คำอธิบาย

สำหรับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใด ๆ พื้นที่ของรูปสี่่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านตรงข้ามมุมฉาก  เท่ากับผลบวกของพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านประกอบมุมฉาก

หมวดคณิตศาสตร์
Web link- แบบทดสอบ เรื่อง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส
- แบบทดสอบ เรื่อง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส
- แบบทดสอบ เรื่อง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส
- มีคำอธิบายและมัลติมีเดียให้ทดลอง
- มีคำอธิบายและตัวอย่างประกอบ มีคำถามและแบบทดสอบความเข้าใจ รวมทั้งมีกิจกรรมให้ทำ
- มีคำอธิบายและการพิสูจน์
- มีคำอธิบายและเว็บลิงก์คณิตศาสตร์ระดับต่าง ๆ ที่น่าสนใจ
Multimedia- สื่อการสอนเรื่อง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว