ระบบตัวเลขฐานสอง

คำศัพท์ระบบตัวเลขฐานสอง
คำศัพท์ภาษาอังกฤษbinary numeral system ; binary number system
คำอธิบาย

ระบบที่แสดงตัวเลขแทนจำนวนโดยการเพิ่มทีละ 2 หรือทวีคูณของ 2 เช่น

1012 หมายถึง 1 x 22 + 0 x 21 + 1 x 20 หรือ 5

102 หมายถึง 1 x 21 + 0 x 20 หรือ 2
หมวดคณิตศาสตร์
Web link- สื่อการสอนเรื่องระบบเลขฐานสอง
- เลขฐานสองและการแปลงเลขฐานของระบบตัวเลข
- ระบบเลขฐานสองและตัวอย่างของเลขฐานสอง
- ระบบจำนวนฐานสองและเลขระบบต่างๆ
- แบบทดสอบเรื่องการการแปลงเลขฐานต่างๆ
- ความหมายและเทคนิคการแปลงเลขฐานสอง
- ระบบเลขฐานสองและระบบเลขฐานต่างๆ
- หลักการเลขฐานสองเป็นระบบเลขฐานแปด
- การใช้งาน การคำนวณเกี่ยวกับระบบเลขฐานสอง
- การคำนวณเกี่ยวกับระบบเลขฐานสอง
- ความหมายเกี่ยวกับระบบเลขฐานสอง
- ความหมายและการคำนวณเกี่ยวกับเลขฐานสอง
- ความหมายระบบเลขฐานสอง
- อธิบายความหมายของระบบเลขฐานสอง


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว