วงกลม

คำศัพท์วงกลม
คำศัพท์ภาษาอังกฤษcircle
คำอธิบาย

เซตของจุดบนระนาบซึ่งแต่ละจุดอยู่ห่างจากจุดคงที่เป็นระยะทางเท่ากัน  จุดคงที่นี้เรียกว่า จุดศูนย์กลางของวงกลม

 

หมวดคณิตศาสตร์
Web link- รวบรวมแบบทดสอบเกี่ยวกับวงกลม
- อธิบายความหมาย ลักษณะและส่วนประกอบขอวงกลม
- ความหมายและรายละเอียดเกี่ยวกับวงกลม
- ความหมาย สูตรและสมบัติเกี่ยวกับวงกลม
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวงกลม
- แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับวงกลม
- สรุปสูตรการคำนวณเกี่ยวกับวงกลม
- รวบแบบทดสอบเกี่ยวกับวงกลม
- สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับวงกลมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
- สูตรการคำนวณเกี่ยวกับวงกลมและสูตรต่างๆ
- แสดงความหมายและรายละเอียดเกี่ยวกับวงกลม
- ความหมายและสูตรการคำนวณเกี่ยวกับวงกลม
- แสดงการคำนวณและตัวอย่างของการคำนวณ
- รวบรวมสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงกลม
- แสดงการคำนวณพื้นที่วงกลม
- รวบรวมสูตรการคำนวณที่เกี่ยวข้องกับวงกลม
- แสดงโปรแกรมช่วยคำนวณเกี่ยวกับวงกลม
- สูตรการคำนวณเกี่ยวกับวงกลมและรูปแบบต่างๆ
- แสดงสูตรการคำนวณเกี่ยวกับวงกลม
- รวบรวมสูตรการคำนวณเกี่ยวกับวงกลม


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว