วงกลมหนึ่งหน่วย

คำศัพท์วงกลมหนึ่งหน่วย
คำศัพท์ภาษาอังกฤษunit circle
คำอธิบาย

วงกลมที่มีรัศมียาว 1 หน่วย  จุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด (0, 0)

หมวดคณิตศาสตร์
Web link- ทฤษฏีเวงกลมหนึ่งหน่วยกับสามเหลี่ยมปิทากอรัส
- แสดงค่าที่สำคัญของวงกลมหนึ่งหน่วย
- ทฤษฏีและสูตรการคำนวณเกี่ยวกับวงกลมหนึ่งหน่วย
- โปรแกรมคำนวณพื้นที่รูปเหลี่ยมที่อยู่ภายในวงกลม
- วงกลมหนึ่งหน่วยและทฤษฏีเกี่ยวกับตรีโกณมิติ
- วงกลม สามารถขยับโปรแกรมจะคำนวณมุมอัตโนมัติ
- วงกลมหนึ่งหน่วยและทฤษฏีเกี่ยวกับตรีโกณมิติ
- ความหมายของวงกลมหนึ่งหน่วย
- ความหมายและตัวอย่างการคำนวณของวงกลมหนึ่งหน่วย


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว