วงรี

คำศัพท์วงรี
คำศัพท์ภาษาอังกฤษellipse
คำอธิบาย

เซตของจุดทุกจุดในระนาบซึ่งผลบวกของระยะทางจากจุดใด ๆ ในเซตนี้ไปยังจุดคงที่สองจุด มีค่าคงตัว จุดคงที่ทั้งสองนี้เรียกว่า โฟกัส   ดูรูปประกอบ

 F1, F2 คือโฟกัสของวงรี


หมวดคณิตศาสตร์
Web link- ความหมายและคุณสมบัติ และสูตรการคำนวณเกี่ยวกับวงรี
- ความหมายและส่วนต่างๆ ของวงรี
- รวบรวมแบบทดสอบเรื่องวงรี
- สรุปสูตรการคำนวณเกี่ยวกับวงรี
- ความหมายและการคำนวณเกี่ยวกับวงรี
- ความหมายและการคำนวณเกี่ยวกับวงรี
- สูตรการคำนวณเกี่ยวกับวงรีและภาคตัดกรวย
- สูตรการคำนวณเกี่ยวกับวงรี
- สูตรการคำนวณเกี่ยวกับวงรีและภาคตัดกรวย
- สูตรการคำนวณวงรีสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานคณิตศาสตร์


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว