Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday525
mod_vvisit_counterYesterday2321
mod_vvisit_counterThis week21486
mod_vvisit_counterLast week15860
mod_vvisit_counterThis month58334
mod_vvisit_counterLast month67144
mod_vvisit_counterAll days5906243

We have: 20 guests online
Your IP: 10.155.55.2
 , 
Today: Feb 22, 2017

คำศัพท์ประจำวัน

คำศัพท์ : สารประกอบอินทรีย์, สารอินทรีย์
English: organic compound ; organic substance
คำอธิบาย:
สารประกอบที่มีธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่อยู่รวมกับธาตุไฮโดรเจนและธาตุอื่น ๆ ธาตุใดธาตุหนึ่ง หรือหลายธาตุ คือ O, N, S, และเฮโลเจน โดยสร้างพันธะกับคาร์บอนด้วยพันธะโคเวเลนต์

ค้นหาคำศัพท์


ค้นหา

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ฉบับอิเล็กทรอนิกส์
PDF Print E-mail

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีภารกิจหลักอย่างหนึ่งในการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในระบบโรงเรียนและได้พัฒนาและกำหนดแนวทางสาระและมาตรฐานการเรียนรู้  สำหรับการศึกษาในช่วงชั้นต่าง ๆ ทั้ง 4 ช่วงชั้น ตลอดจนเน้นความสำคัญของการจัดการศึกษาซึ่งให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร เน้นกระบวนการเรียนรู้ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมและพัฒนาให้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและทุกสถานที่เพื่อพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพ ซึ่งภารกิจต่าง ๆ ของ สสวท. ต้องสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

เพื่อดำเนินการจัดการศึกษาดังกล่าว แหล่งค้นคว้าและอ้างอิงต่าง ๆ นับเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้ครู นักเรียน และผู้สนใจ บรรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษาได้  สสวท. จึงได้จัดทำ พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ขึ้นในรูปแบบของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งค้นคว้าและอ้างอิงที่เชื่อถือได้  โดยยึดหลักการเขียนและการใช้คำศัพท์ตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถานเป็นหลัก คำศัพท์ต่าง ๆ ที่รวบรวมมานี้เป็นคำศัพท์ที่อยู่ในหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้วิชาต่าง ๆ ที่ สสวท. พัฒนาและเผยแพร่ในสถานศึกษา จึงเหมาะอย่างยิ่งที่ครูและนักเรียน จะทำการศึกษาหาความรู้จากเว็บไซต์นี้

พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ฉบับอิเล็กทรอนิกส์นี้ ประกอบด้วยคำศัพท์หมวดวิชาต่าง ๆ จำนวน 8 หมวด ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป  การออกแบบและเทคโนโลยี และศัพท์หมวดล่าสุดคือ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ซึ่งเป็นศัพท์หมวดใหม่  ส่วนคำศัพท์หมวดอื่น ๆ ที่มีอยู่ก็จะทยอยนำมาเพิ่มตามโอกาสที่เหมาะสมต่อไป

นอกจากศัพท์และคำอธิบายศัพท์ที่สามารถหาได้แล้ว ครู นักเรียน และผู้สนใจยังสามารถศึกษาหาความรู้ของศัพท์เพิ่มเติม ได้จากเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เป็นเว็บลิงค์ที่สสวท. แนะนำในศัพท์เหล่านั้นได้ ซึ่งอาจเป็นเนื้อหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาพเคลื่อนไหว คำอธิบายเพิ่มเติม เป็นต้น

การจัดทำพจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงอยู่เสมอ โดยเพิ่มเติมทั้งคำศัพท์ เนื้อหาคำอธิบาย วิธีการสืบค้นเพื่อให้ใช้ง่าย ถูกต้องและได้ประโยชน์สูงสุดตลอดเวลา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีคำศัพท์ที่นำมาเพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ  หวังว่าการจัดทำคำศัพท์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อครู นักเรียน ผู้สนใจ รวมทั้งบุคลากรในวงการศึกษาของไทย ซึ่งจะนำไปบูรณาการใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ต่อไป

หมายเหตุ:  ควรใช้ Internet Explorer เวอร์ชัน 7 ขึ้นไป เพื่อการใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

 


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว