Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3822
mod_vvisit_counterYesterday4180
mod_vvisit_counterThis week22103
mod_vvisit_counterLast week27073
mod_vvisit_counterThis month126318
mod_vvisit_counterLast month164773
mod_vvisit_counterAll days4447454

We have: 81 guests, 6 bots online
Your IP: 10.155.55.2
 , 
Today: Nov 26, 2015

คำศัพท์ประจำวัน

คำศัพท์ : เซนทริโอล
English: centriole
คำอธิบาย:
ออร์แกเนลล์ของเซลล์มีลักษณะเป็นทรงกระบอก ผนังประกอบด้วยหลอดเล็ก ๆ เรียงตัวกันอย่างมีระเบียบ มีในเซลล์สัตว์ทุกชนิด เซลล์โพรทิสต์และเซลล์พืชชั้นต่ำบางชนิด ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของสิ่งต่าง ๆ ภายในเซลล์

ค้นหาคำศัพท์


ค้นหา

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ฉบับอิเล็กทรอนิกส์
PDF Print E-mail

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีภารกิจหลักอย่างหนึ่งในการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในระบบโรงเรียนและได้พัฒนาและกำหนดแนวทางสาระและมาตรฐานการเรียนรู้  สำหรับการศึกษาในช่วงชั้นต่าง ๆ ทั้ง 4 ช่วงชั้น ตลอดจนเน้นความสำคัญของการจัดการศึกษาซึ่งให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร เน้นกระบวนการเรียนรู้ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมและพัฒนาให้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและทุกสถานที่เพื่อพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพ ซึ่งภารกิจต่าง ๆ ของ สสวท. ต้องสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

เพื่อดำเนินการจัดการศึกษาดังกล่าว แหล่งค้นคว้าและอ้างอิงต่าง ๆ นับเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้ครู นักเรียน และผู้สนใจ บรรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษาได้  สสวท. จึงได้จัดทำ พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ขึ้นในรูปแบบของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งค้นคว้าและอ้างอิงที่เชื่อถือได้  โดยยึดหลักการเขียนและการใช้คำศัพท์ตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถานเป็นหลัก คำศัพท์ต่าง ๆ ที่รวบรวมมานี้เป็นคำศัพท์ที่อยู่ในหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้วิชาต่าง ๆ ที่ สสวท. พัฒนาและเผยแพร่ในสถานศึกษา จึงเหมาะอย่างยิ่งที่ครูและนักเรียน จะทำการศึกษาหาความรู้จากเว็บไซต์นี้

พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ฉบับอิเล็กทรอนิกส์นี้ ประกอบด้วยคำศัพท์หมวดวิชาต่าง ๆ จำนวน 8 หมวด ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป  การออกแบบและเทคโนโลยี และศัพท์หมวดล่าสุดคือ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ซึ่งเป็นศัพท์หมวดใหม่  ส่วนคำศัพท์หมวดอื่น ๆ ที่มีอยู่ก็จะทยอยนำมาเพิ่มตามโอกาสที่เหมาะสมต่อไป

นอกจากศัพท์และคำอธิบายศัพท์ที่สามารถหาได้แล้ว ครู นักเรียน และผู้สนใจยังสามารถศึกษาหาความรู้ของศัพท์เพิ่มเติม ได้จากเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เป็นเว็บลิงค์ที่สสวท. แนะนำในศัพท์เหล่านั้นได้ ซึ่งอาจเป็นเนื้อหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาพเคลื่อนไหว คำอธิบายเพิ่มเติม เป็นต้น

การจัดทำพจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงอยู่เสมอ โดยเพิ่มเติมทั้งคำศัพท์ เนื้อหาคำอธิบาย วิธีการสืบค้นเพื่อให้ใช้ง่าย ถูกต้องและได้ประโยชน์สูงสุดตลอดเวลา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีคำศัพท์ที่นำมาเพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ  หวังว่าการจัดทำคำศัพท์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อครู นักเรียน ผู้สนใจ รวมทั้งบุคลากรในวงการศึกษาของไทย ซึ่งจะนำไปบูรณาการใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ต่อไป

หมายเหตุ:  ควรใช้ Internet Explorer เวอร์ชัน 7 ขึ้นไป เพื่อการใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

 


ลิงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เพื่อการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ จะถือว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน ด้วยทางหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการนำเสนอ หรือดูแลความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์อื่น ๆ นอกจากนี้ จากการที่ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อื่นได้นั้น ก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานได้ให้การรับรองความถูกต้องในข้อมูลดังกล่าว